slutavverkning

 • Vad är ditt virke värt?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Förutom att du kan använda Virkesbörsens marknadsplats för att konkurrensutsätta dina slutavverkningar och gallring och säkerställa rätt virkespris har vi också två andra tjänster. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Hänsynsytor i skogen – öka nyttan med enkla medel

  Etiketter: Skog
  Hänsynsytor som lämnas vid slutavverkning gör nytta, och du som skogsägare kan göra skillnad genom att utforma ytorna så att nyttan maximeras. Det visar en studie, finansierad av Skogssällskapet, där forskarna inventerat hänsynsytor i Västernorrland där den längsta mätserien för naturvårdsintressanta arter i Europa finns. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Viktiga upptäckter om skogens avkastning

  Etiketter: Skog
  Nu presenteras för första gången någonsin siffror som uppdagar viktiga samband mellan skoglig värdetillväxt och vald tidpunkt för slutavverkning. I ett nära samarbete med SLU har skogsekonomen Henrik Wikman genomfört en studie som visar att många skogsägare går miste om ekonomiska värden. / Norra skog
  Läs mer
 • Ska du avverka själv i vinter? Se hit!

  Etiketter: Skog
  Vintern är högsäsong för den självverksamme skogsägaren, särskilt för den som tänkt ägna vinterdagarna till att avveckla en fröträdsställning, slutavverka ett område eller gallra ut årsveden. Här får du några grundläggande tips. / Stora Enso
  Läs mer
 • Planera föryngring innan du slutavverkar

  Etiketter: Skog
  Ska du slutavverka i år? Tänk efter och planera noga för den nya skogen innan! Att studera det bestånd som ska avverkas ger värdefull kunskap inför föryngringen och vägleder dig mot vilka träslag du ska satsa på i nästa generation. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Drivaren utmanar de traditionella skogsmaskinerna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Drivaren Komatsu X19 har testats av Skogforsk och i kostnadsmatchen mot det traditionella tvåmaskinsystemet blir det oavgjort, både i klen och grov slutavverkning. / Skogforsk
  Läs mer
 • Hållbar värme från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart. / Stora Enso
  Läs mer
 • Se skogsavverkningen i 360 grader

  Etiketter: Skog
  Har du Virtual Reality-glasögon så kan du se videon i den. Annars testa att trycka i bilden och dra för att se slutavverkningen från alla håll och kanter. Observera att 360-film endast fungerar med webbläsaren Google Chrome och Firefox. / ATL
  Läs mer
 • Älskade, hatade hygge

  Etiketter: Skog
  Sedan länge är trakthyggesbruket dominerande i Sverige. En generation skog byts till en ny. I övergången dyker den öppna ytan upp. Hygget, kalhygget, föryngringsytan är resultatet av slutavverkningen. Få saker inom skogsbruket har diskuterats så mycket, och väcker lika starka känslor, som hygget. I tidningen Skogsvärden nr 3, 2016 lyfter vi hygget ur olika perspektiv. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Metsä Group lämnar mera död ved och hålträd vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Från och med oktober gör Metsä Group två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla gallringar och slutavverkningar. De konstgjorda högstubbarna är skogsägarnas frivilliga åtgärd till förmån för skogsnaturen. Tack vare åtgärden bildas det hundratals hålträd varje dag, under alla tider på året. / Euroinvestor
  Läs mer

Sidor