SLU

 • Lampor och element i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inte nog med att skogen binder kol och minskar klimatförändringen, den har också förmågan att dämpa effekten av ett varmare klimat. Möjligheten klarläggs i ett spektakulärt forskningsprojekt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny rankning: SLU världens tredje bästa universitet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ​SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, rankas även i år som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap.Det är organisationen QS som nu släpper World University Ranking-listan för år 2020. I kategorin Agriculture & Forestry toppas listan av Wageningen-universitetet i Nederländerna följt av Davis i Kalifornien, USA och därefter alltså SLU. "Vi är jättestolta. Det är en imponerande insats som görs av många anställda dagligen för att nå dit", säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. / IT-pedagogen
  Läs mer
 • Alen saknar motståndskraft mot aggressiv typ av skadegörare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Risken är hög för omfattande angrepp på al i ett varmare Sverige. Den analysen gör forskare vid SLU efter att ha konstaterat att alpopulationen inte kommer att kunna anpassa sig till angrepp av en aggressiv form av skadegöraren al-phytophthora genom naturligt urval, eftersom det inte finns någon genetisk komponent urvalet kan verka på. / SLU
  Läs mer
 • SLU medarrangör till SciFest i år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är i år medarrangör tillsammans med Uppsala universitet till SciFest, en av Sveriges största vetenskapsfestivaler. Den 5-7 mars kommer Fyrishovs multihallar att fyllas av flera tusen barn och unga. Förra året deltog 8 600 besökare. / SLU
  Läs mer
 • Internationella ansökningar till SLU ökar med 25 procent

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Antalet internationella studenter som söker något av de internationella mastersprogrammen vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med 2019. Det visar siffror från SLU:s internationella ansökningsomgång. Internationella förstahandssökanden, det vill säga studenter som söker till någon av SLU:s engelskspråkiga masterutbildningar som sitt första val, har ökat med hela 30 procent jämfört med 2019. / SLU
  Läs mer
 • ​Gynna lavskrikan med planerad skogsgallring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Är det rätt att begränsa skogsbruk för att skydda lavskrikan? Frågan har under de senaste åren engagerat markägare, intresseorganisationer och myndigheter. Nu visar en studie från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Zürich universitet att en anpassning i gallringens intensitet kan leda till att skogsskötsel och artskydd kan kombineras bättre. / SLU
  Läs mer
 • Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie från SLU, där analyser av maginnehållet hos älgar har jämförts med vad som finns att äta i olika områden och kalvarnas vikter. / SLU
  Läs mer
 • Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
  Läs mer
 • SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE. / SLU
  Läs mer
 • Slumrande potentital för ädellöv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det billigaste sättet att få ädellövskogar med höga naturvärden är att använda motorsågen. Det visar ett forskningsprojekt om naturvårdsgallring. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer

Sidor