SLU

 • Tvärvetenskapen gjorde naturvetaren Annika till en klokare person

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Annika Nordin ledde Mistras program Future Forests under åtta år. Nu, flera år efter att programmet avslutats, fortsätter forskningen om skogens framtid under samma namn. Det har blivit trängsel om att få sola sig i glansen från Future Forests. / SLU
  Läs mer
 • SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. / SLU
  Läs mer
 • Översikt av PlanVis och exempel på användningsområden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya rapporten ”Overview of the PlanWise application and examples of its use“ ger en överblick av hur PlanVis kan användas för att analysera effekten av skogsskötseln för olika skogliga ekosystemtjänster och indikatorer för biodiversitet. Dessutom ges flera exempel där PlanVis har använts i olika forskningsprojekt. / SLU
  Läs mer
 • Mäta mångfald i skog – vad kan Sverige lära sig från andra länder?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ingen ”magic bullet” som fångar och beskriver hela tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Däremot finns intressanta ansatser i Sveriges närområde, och även i internationella mätsystem. / SLU
  Läs mer
 • Uppskjuten: Interpret Europes konferens 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Observera att årets Interpret Europe-konferens har blivit skjuten på framtiden på grund av Corona-situationen i Europa. / CNV, SLU
  Läs mer
 • SLU-professor får stipendium

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU och har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år. För sitt omfattande och värdefulla arbete har Gartnerfonden beslutat att tilldela honom årets stipendium. / SLU
  Läs mer
 • Future Forests Rapport

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. En del av rapporterna finns att få i pappersform. / SLU
  Läs mer
 • Ökande illegal jakt vållar stagnation i svensk vargstam

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU analysera risken för dessa att dö av olika orsaker under perioden 2001–2017. / SLU
  Läs mer
 • Belagd effekt mot snytbaggar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur 1-2 september

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktar sig till alla med intresse för naturvägledning och hälsa, och som vill ordna eller redan ordnar aktiviteter i skyddade naturområden. / CNV
  Läs mer

Sidor