SLU

 • Klassrum med himlen som tak - positiva effekter när barn och undervisning flyttar ut

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skolor som flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter. Förutom minskad smittspridning visar forskning att...<br /> / SLU
  Läs mer
 • SLU storsatsar för att sprida kunskap om älg

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morgon drar Den stora älgvandringen i gång i SVT Play och i samband med detta drar även SLU:s egen kunskapssatsning på samma tema i gång. – När intresset för älgar är så stort vill vi självklart passa på att dela med oss av den kunskap vi har om dessa fantastiska djur och dess samspel med oss människor, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi. / SLU
  Läs mer
 • Vill du studera skog på avancerad nivå?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Du kan söka avancerad nivå om du har en kandidatexamen. Euroforester: ett masterprogram med hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Forest Ecology and Sustainable Management handlar om träbaserade produkter och skogar med ekosystemtjänster som spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi. Outdoor Environments for Health and Well-being: ges på halvdistans för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom Masterprogrammet Skogsbruk kan du bli Skogsinspektor eller naturvårdshandläggare. Skötsel av vilt- och fiskpopulationer: Genom programmet kan du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser. / SLU
  Läs mer
 • Rädda världen – börja plugga

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anmälan till höstens program och kurser är öppen fram till 15 april. Sök till Jägmästarprogrammet där du får en utbildning som ger dig jobb inom skog, den spännande framtidsbranschen. / SLU
  Läs mer
 • Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Om detta handlar ett nytt nummer av Fakta Skog. / SLU
  Läs mer
 • Try it, learn it, live it, love it!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Denna devis är vägledande för de stora organisationer som var värdar för den svenska gruppen: Three Rivers Park District och Minneapolis Park & Recreation Board. Med dessa ord som ledstjärna beskriver Anna Lagerqvist från Biotopia på ett personligt sätt vad utbytet gav, skillnader och likheter med arbetet som naturvägledare här hemma. / CNV, SLU
  Läs mer
 • ​Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 22 april lanserar SLU Artdatabanken Rödlistade arter i Sverige 2020, men redan nu kan du tjuvkika på några arter. Varje dag fram till 22 april kommer några av våra rödlistade arter att presenteras. Från och med idag kan du läsa om hur det går för skogshare, igelkott och fjällräv. / SLU
  Läs mer
 • Givande utbyte mellan naturvägledare från Sverige och Minnesota

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett långvarigt organiserat samarbete mellan vänstäderna Uppsala och Minneapolis-Saint Paul och initiativ från Susan Senecah, amerikansk gästprofessor i miljökommunikation vid SLU, har ett utbyte kommit till stånd mellan naturvägledare från Uppland/Gävleborg och Minnesota. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Tvärvetenskapen gjorde naturvetaren Annika till en klokare person

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Annika Nordin ledde Mistras program Future Forests under åtta år. Nu, flera år efter att programmet avslutats, fortsätter forskningen om skogens framtid under samma namn. Det har blivit trängsel om att få sola sig i glansen från Future Forests. / SLU
  Läs mer
 • SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. / SLU
  Läs mer

Sidor