SLU

 • Naturvägledning i LONA-satsningar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den lokala naturvårdsatsningen LONA är statens satsning för att stimulera kommunerna att utveckla lokala naturvårdsprojekt i samverkan med lokala aktörer. Naturvårdsverket fördelar bidraget till länen och samordnar satsningen. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Internationellt filmpris till svensk miljöfilm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen har prisats vid den internationella miljöfilmfestivalen Deauville Green Awards i Paris. / SLU
  Läs mer
 • Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan. / SLU
  Läs mer
 • Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har de för första gången testats under mer utsatta fältförhållanden. Några av klonerna visade sig vara känsliga för insektsangrepp, medan andra växte mycket bra även i fält. / SLU
  Läs mer
 • Eksådd - en kamp mot gnagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mycket är vunnet genom att föryngra ekskog genom sådd av ekollon. Den stora utmaning-en är att överlista gnagarna. I sin doktorsav-handling visar Adrian Villalobos att avskräck-ande dofter kan vara en framkomlig väg. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Webbinarier för nationalparksförvaltare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Jämlika löner gjorde bevarandet av biologisk mångfald mer effektivt i biståndsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Att betala människor i låginkomstländer för att hjälpa till i bevarandeprogram är ett allt populärare sätt att bevara biologisk mångfald. Forskare från ZALF i Tyskland och SLU har undersökt hur lönesättningen påverkade effektiviteten i ett sådant projekt i Vietnam. Studien visar att det var viktigt att följa lokala rättvisenormer, i form av jämlika löner. Den visar också att kvinnorna arbetade hårdare. / SLU
  Läs mer
 • 25% fler världförbättrare...

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ... sökte till SLU i år. Skicka in en sen anmälan du också! / SLU
  Läs mer
 • Variationsrikt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar – bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till? Filmen är producerad åt SLU Future Forests och nominerades till Svenska Publishingpriset 2018. / Bitzer
  Läs mer
 • Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från kräsen fjärilsmal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När en stor del av ekarnas blad blir vita och urätna under sommaren är det med största sannolikhet den snedstreckade ekstyltmalen som har varit framme. Men varför blir det så stora utbrott vissa år? Nu visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Luke i Finland att tidpunkten för knoppsprickning avgör i vilken utsträckning ekar blir infekterade. Om knopparna spricker vid fel tillfälle kan ekbladen bli så uppätna att det knappt finns utrymme kvar för andra växtätande insekter. Den nya forskningen ger oss insikt i hur samspelet mellan växter och insekter påverkas av ett förändrat klimat. / SLU
  Läs mer

Sidor