SLU

 • Välkommen till SLU!

  Etiketter: Skog
  Har du blivit antagen till någon av våra utbildningar? Grattis, det är första steget till att rädda världen! / SLU
  Läs mer
 • Att samsas om samma skog - effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samverkan kan leda till högre tillit mellan myndigheter och medborgare, ökad legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i förvaltningen. Men det finns flera fallgropar som bör undvikas om processerna ska bli effektiva. Det visar en rapport om samverkan utifrån ett skogligt perspektiv. / SLU, Future Forests
  Läs mer
 • Vad händer i skogsutbildningen efter #MeToo?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens eget metoo-upprop #slutavverkat och ett öppet brev från kvinnliga studenter i jägmästarprogrammet 2018 gjorde det tydligt att sexuella trakasserier, trots jämställdhetsinsatser, är en del av kulturen vid skogsutbildningen. En ny studie visar att både ledning, lärare och studenter alltför ofta avstått från att agera vid sexuella trakasserier som exempelvis sexistiska skämt. Positiva effekter av uppropet är att det har stärkt kvinnorna och fått många män att reflektera över sitt eget beteende och över kvinnornas situation. Det finns också en vilja att förändra kulturen på programmet. / SLU
  Läs mer
 • Mångbruk – att samsas om samma skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rapporten presenterar och syntetiserar resultat från intervju-, enkät- och litteraturstudier och ett nationellt seminarium inom ramen för det nationella skogsprogrammet. / SLU
  Läs mer
 • Rapport: Vägar till effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ett behov av att tydliggöra vilken roll, men även vilket värde, samverkansprocesser har inom nuvarande och kommande skogspolitik. Rapporten sammanfattar Future Forests tidigare och pågående forskning om samverkansprocesser och kan utgöra ett kunskapsunderlag till stöd för samverkansprocesser i skogspolitik och förvaltning. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata som speglar växtlighetens fotosyntes och meteorologiska data från 2000-talet. Troligen har skogens tillväxt på många håll i norra Europa redan begränsats av torka under de senaste åren. Det här kan påverka hur mycket råvara skogen kan förse oss med i framtiden och också andra ekosystemtjänster som kolinlagring. / SLU
  Läs mer
 • Rapport: Skogen räcker inte

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Nu är det dags att på allvar diskutera hur skogen ska användas och vilka nyttor som ska prioriteras. Det säger Tomas Lundmark, SLU, som publicerat rapporten, som ett diskussionsunderlag där framför allt storleksordningen på den tillgängliga skogsresursen belyses. Frågan om skogen räcker till är komplex och rapporten tydliggör att skogsresursen kan komma att behöva prioriteras mellan olika intressen. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Mångbruk – att samsas om samma skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om ytterligare en coronasatsning på lantbruksuniversitetet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd. Förekomsten av nyligen avverkade kalhyggen i närområdet ökar också risken. / SLU
  Läs mer

Sidor