SLU

 • Se och lyssna på föreläsningar om Möjligheteternas skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU står för arrangemanget Möjligheternas skog med föreläsningar om skogen ur en rad olika aspekter - från skogen som råvara till skogen som en plats för till friluftsliv. Moderator: Eva Fridman. / SR UR
  Läs mer
 • Läs det nya numret av Fakta Skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns nya häften i SLU:s publikation Fakta Skog som kan hämtas på webben utan kostnad. De handlar om förutsättningarna för den nya älgförvaltning som riksdagen beslutat om, och om olika strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. / SLU
  Läs mer
 • Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan vi öka uttaget av skogsbränsle utan negativ påverkan på ekosystemtjänster? Centrum för biologisk mångfald har koordinerat ett syntesarbete för att svara på frågan. Arbetet redovisas i en rapport från Energimyndigheten. / SLU
  Läs mer
 • SLU bästa naturvetenskapliga universitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Uranks rankning av de svenska lärosätena, som publicerades på måndagen, hamnar Sveriges lantbruksuniversitet på en tredjeplats, efter Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm. I kategorin naturvetenskap rankas SLU som nummer ett. / SLU
  Läs mer
 • SLU startar nytt center för fjärrövervakning av vilt och fisk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt center för trådlös viltövervakning startas nu vid SLU i Umeå genom medel från Kempestiftelserna. SLU i Umeå har sedan 2003 utvecklat metoder för vilt- och fiskövervakning och är ledande i Europa inom området. / SLU
  Läs mer
 • Europeisk skogspolitik på seminarium

  Etiketter: Skog
  En ny europeisk skogspolitik håller på att ta form. Följ den senaste utvecklingen och lyssna på flera av de aktörer som styr Europa. Dr Peter Edwards från Skogens produkter och marknader, SLU, presenterar sin forskning kring olika aktörers påverkan på utvecklingen. Seminariet har rubriken The Forest Policy in Europe. Det arrangeras på KSLA den 30 mars. / SLU
  Läs mer
 • Lektorer för samverkan utsedda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  På tisdagen träffades de första elva forskare som utsetts till samverkanslektorer vid SLU för en kick off på Ultuna. De utsedda innehar universitetslektorat i sina vetenskapliga ämnen, med samverkansuppgifter. / SLU
  Läs mer
 • SLU-student studerar eko-stad i USA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fem utvalda svenska studenter åker till USA andra halvan av april. Resan ingår i ett samarbete inom miljö och förnyelsebar energi. Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston. / SLU
  Läs mer
 • Den skogslevande järvstammen ökar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den skandinaviska järvstammen ökar i både storlek och utbredning i skogslandskapet. Det visar en ny rapport från Grimsö forskningsstation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. För 10 år sedan var observationer av järv utanför fjällen och fjällnära skogsområden mycket ovanliga. / WWF
  Läs mer
 • Identifierar biobaserade produkter för en biobaserad ekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  EU-kommissionen har beslutat att utveckla en marknad för produkter med biomassa som råvara för att ersätta fossilt baserade produkter. Torbjörn Lestander vid SLU:s enhet för biomassateknologi och kemi leder universitetets deltagande i den kommitté som ska standardisera biobaserade produkter. / SLU
  Läs mer

Sidor