SLU

 • SLU-student studerar eko-stad i USA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fem utvalda svenska studenter åker till USA andra halvan av april. Resan ingår i ett samarbete inom miljö och förnyelsebar energi. Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston. / SLU
  Läs mer
 • Den skogslevande järvstammen ökar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den skandinaviska järvstammen ökar i både storlek och utbredning i skogslandskapet. Det visar en ny rapport från Grimsö forskningsstation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. För 10 år sedan var observationer av järv utanför fjällen och fjällnära skogsområden mycket ovanliga. / WWF
  Läs mer
 • Identifierar biobaserade produkter för en biobaserad ekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  EU-kommissionen har beslutat att utveckla en marknad för produkter med biomassa som råvara för att ersätta fossilt baserade produkter. Torbjörn Lestander vid SLU:s enhet för biomassateknologi och kemi leder universitetets deltagande i den kommitté som ska standardisera biobaserade produkter. / SLU
  Läs mer
 • Naturvårdsbränning - Var? När? Hur? och av Vem?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturvårdsbränning är en viktig skötselmetod både inom skogsbruket och inom statlig reservatsskötsel och verksamheten ökar år från år. Samtidigt råder ännu starkt skilda uppfattningar kring en hel del nyckelfrågor vad gäller den framtida färdriktningen: Hur mycket skall brännas, var skall det ske och hur skall områdena behandlas före, under och efter bränningen för ett bra ekologiskt resultat och en säker hantering? Det här seminariet blir en mötesplats inför brandsäsongen för alla intresserade inom räddningstjänst, skogsbolag, statlig naturvård och bränningsentreprenörer. Här ges också möjlighet att visa utrustning för skogsbrandskydd och bränning. / SLU
  Läs mer
 • Symposium & Invigning av CBC 19-20 april

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) är en ny centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, ska bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Symposiet ger en utmärkt möjlighet för företrädare från akademi, industri, organisationer och andra intressenter för att diskutera den senaste utvecklingen relaterad till tillämpningen av biologisk bekämpning inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, djurhållning och vattenbruk. Symposiet ges på engelska. / SLU
  Läs mer
 • Välkommen den till öppna föreläsningen "Möjligheternas skog"

  Etiketter: Skog
  Möjligheternas skog heter en öppen föreläsning som hålls på SLU, Umeå. Eva Fridman, miljöstrateg vid Region Västerbotten, kommer vara moderator och föreläsningen är ett samarrangemang mellan SLU Umeå och Umeå universitet. Föreläsningen kommer att filmas och sändas av UR Samtiden. / SLU
  Läs mer
 • Skogskurs för tjejer – en satsning för hela skogssektorn

  Etiketter: Skog
  Skogskurs för tjejer är ett projekt som drivs av Fakulteten för skogsvetenskap, SLU, där syftet är att bredda rekryteringen till SLU:s skogliga utbildningar Jägmästare (Umeå) och Skogsmästare (Skinnskatteberg). Det primära målet är att få en jämnare könsfördelning, det sekundära är att locka fler tjejer som saknar en direkt skoglig anknytning och som kommer från storstadsregionerna. Lyckas vi med det kan hela skogssektorn gynnas på sikt och vi hoppas därför att kursen kommer att stöttas upp av hela näringen. Kursen går för fjärde året i rad den 2-5 augusti 2012 och vänder sig till tjejer från 16 år och uppåt som ännu inte gjort sitt yrkesval inför framtiden. Det behövs inte några tidigare erfarenheter av skog. / SLU
  Läs mer
 • Biobaserad samhällsekonomi i ny strategi för SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I SLU:s nya forsknings- och utbildningsstrategi för 2013-2016, som antogs av styrelsen måndagen den 20 februari, pekas två huvudområden ut: ”biobaserad samhällsekonomi” och "miljö, hälsa och välbefinnande”. Dessa speglar SLU:s unika profil och är områden där SLU räknar med att kunna bidra till lösningar på viktiga samhällsproblem. / SLU
  Läs mer
 • Ny digital skogskarta från SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ser skogen ut där du bor? Via skogskarta.slu.se kan du se hur mycket skog som finns inom ett visst område, vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är. / SLU
  Läs mer
 • Mer biobränsle i tanken med förjäsning?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför bara lagra när man samtidigt kan förjäsa, skydda och förbättra energiråvaran? Allehanda mikrober attackerar och bryter ned naturfuktig biomassa under lagring. Substansförlusterna är ofta betydande och vissa mikrober är hälsovådliga. / SLU
  Läs mer

Sidor