SLU

 • Seminarium: Naturvägledning som stöttar skolan

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Stockholm, 26 november, och ett seminarium där vi samlar naturvägledare som vill stötta skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. SLU CNV anordnar seminariet i samarbete med Naturskoleföreningen. / CNV
  Läs mer
 • Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma hålls på SLU campus Ultuna och arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Kursträffar sker 10-11 september och 3-4 december. Där emellan arbetar du med självständiga hemuppgifter. / CNV, SLU
  Läs mer
 • ​SLU:s medaljörer och pristagare 2020 utsedda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Jan Stenlid. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Magnus Appelberg, medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Marie Rhodin. Mårten Carlsson-priset tilldelas universitetslektor Margareta Emanuelson. Utmärkelserna kommer att delas ut i Uppsala den 11 december. SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Jan Stenlid. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden. / SLU
  Läs mer
 • Rovdjurscentret blev naturskola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knappt hundra kommuner i landet har tillgång till naturskolor. Naturskolorna och de pedagoger som finns där är ofta en viktig resurs och en avgörande faktor för att lärare ska ge sig ut i naturen med sina elever. I Ljusdals finns ingen naturskola och Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö satte därför med hjälp av LONA-medel igång naturskoleverksamhet för att stötta kommunens skolor att jobba mer med utomhuspedagogik. / CNV
  Läs mer
 • ​Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar. / SLU
  Läs mer
 • Mer natur för skolbarnen i Göteborg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För femton år sedan sökte Göteborgs stad LONA-medel och påbörjade ett arbete för att tillgängliggöra Göteborgs natur för skolan. Idag finns tematiska utomhusklassrum, skolskogar, utställningar och en kunskapsbank med övningar på webben till stöd för skolans arbete. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Skogsägarna står ensamma i debatten om nyckelbiotoperna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Å ena sidan nyckelbiotopernas skyddsvärde, å andra sidan markägare och hur de påverkas av nyckelbiotopsinventeringen. När Isabella Hallberg-Sramek analyserade debatten om nyckelbiotoperna i dagspressen såg hon två tydliga perspektiv. Studien som inleddes som ett examensarbete publiceras nu i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research. / SLU
  Läs mer
 • Hotande röta i rötterna på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Se seminariet om mångbruk i efterhand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11 mars anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen i samarbete med SLU ett kunskapsseminarium om mångbruk av skogen. Seminariet är en del av det nationella skogsprogrammet. Större delen av seminariet kan fortfarande ses ett litet tag till på webben. / Future Forests
  Läs mer

Sidor