SLU

 • Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Om detta handlar ett nytt nummer av Fakta Skog. / SLU
  Läs mer
 • Try it, learn it, live it, love it!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Denna devis är vägledande för de stora organisationer som var värdar för den svenska gruppen: Three Rivers Park District och Minneapolis Park & Recreation Board. Med dessa ord som ledstjärna beskriver Anna Lagerqvist från Biotopia på ett personligt sätt vad utbytet gav, skillnader och likheter med arbetet som naturvägledare här hemma. / CNV, SLU
  Läs mer
 • ​Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 22 april lanserar SLU Artdatabanken Rödlistade arter i Sverige 2020, men redan nu kan du tjuvkika på några arter. Varje dag fram till 22 april kommer några av våra rödlistade arter att presenteras. Från och med idag kan du läsa om hur det går för skogshare, igelkott och fjällräv. / SLU
  Läs mer
 • Givande utbyte mellan naturvägledare från Sverige och Minnesota

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett långvarigt organiserat samarbete mellan vänstäderna Uppsala och Minneapolis-Saint Paul och initiativ från Susan Senecah, amerikansk gästprofessor i miljökommunikation vid SLU, har ett utbyte kommit till stånd mellan naturvägledare från Uppland/Gävleborg och Minnesota. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Tvärvetenskapen gjorde naturvetaren Annika till en klokare person

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Annika Nordin ledde Mistras program Future Forests under åtta år. Nu, flera år efter att programmet avslutats, fortsätter forskningen om skogens framtid under samma namn. Det har blivit trängsel om att få sola sig i glansen från Future Forests. / SLU
  Läs mer
 • SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. / SLU
  Läs mer
 • Översikt av PlanVis och exempel på användningsområden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya rapporten ”Overview of the PlanWise application and examples of its use“ ger en överblick av hur PlanVis kan användas för att analysera effekten av skogsskötseln för olika skogliga ekosystemtjänster och indikatorer för biodiversitet. Dessutom ges flera exempel där PlanVis har använts i olika forskningsprojekt. / SLU
  Läs mer
 • Mäta mångfald i skog – vad kan Sverige lära sig från andra länder?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ingen ”magic bullet” som fångar och beskriver hela tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Däremot finns intressanta ansatser i Sveriges närområde, och även i internationella mätsystem. / SLU
  Läs mer
 • Uppskjuten: Interpret Europes konferens 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Observera att årets Interpret Europe-konferens har blivit skjuten på framtiden på grund av Corona-situationen i Europa. / CNV, SLU
  Läs mer
 • SLU-professor får stipendium

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU och har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år. För sitt omfattande och värdefulla arbete har Gartnerfonden beslutat att tilldela honom årets stipendium. / SLU
  Läs mer

Sidor