SLU

 • Mångbruk – att samsas om samma skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om ytterligare en coronasatsning på lantbruksuniversitetet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd. Förekomsten av nyligen avverkade kalhyggen i närområdet ökar också risken. / SLU
  Läs mer
 • Naturvägledning i LONA-satsningar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den lokala naturvårdsatsningen LONA är statens satsning för att stimulera kommunerna att utveckla lokala naturvårdsprojekt i samverkan med lokala aktörer. Naturvårdsverket fördelar bidraget till länen och samordnar satsningen. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Internationellt filmpris till svensk miljöfilm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen har prisats vid den internationella miljöfilmfestivalen Deauville Green Awards i Paris. / SLU
  Läs mer
 • Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan. / SLU
  Läs mer
 • Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har de för första gången testats under mer utsatta fältförhållanden. Några av klonerna visade sig vara känsliga för insektsangrepp, medan andra växte mycket bra även i fält. / SLU
  Läs mer
 • Eksådd - en kamp mot gnagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mycket är vunnet genom att föryngra ekskog genom sådd av ekollon. Den stora utmaning-en är att överlista gnagarna. I sin doktorsav-handling visar Adrian Villalobos att avskräck-ande dofter kan vara en framkomlig väg. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Webbinarier för nationalparksförvaltare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Jämlika löner gjorde bevarandet av biologisk mångfald mer effektivt i biståndsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Att betala människor i låginkomstländer för att hjälpa till i bevarandeprogram är ett allt populärare sätt att bevara biologisk mångfald. Forskare från ZALF i Tyskland och SLU har undersökt hur lönesättningen påverkade effektiviteten i ett sådant projekt i Vietnam. Studien visar att det var viktigt att följa lokala rättvisenormer, i form av jämlika löner. Den visar också att kvinnorna arbetade hårdare. / SLU
  Läs mer

Sidor