SLU

 • ​Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar. / SLU
  Läs mer
 • Mer natur för skolbarnen i Göteborg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För femton år sedan sökte Göteborgs stad LONA-medel och påbörjade ett arbete för att tillgängliggöra Göteborgs natur för skolan. Idag finns tematiska utomhusklassrum, skolskogar, utställningar och en kunskapsbank med övningar på webben till stöd för skolans arbete. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Skogsägarna står ensamma i debatten om nyckelbiotoperna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Å ena sidan nyckelbiotopernas skyddsvärde, å andra sidan markägare och hur de påverkas av nyckelbiotopsinventeringen. När Isabella Hallberg-Sramek analyserade debatten om nyckelbiotoperna i dagspressen såg hon två tydliga perspektiv. Studien som inleddes som ett examensarbete publiceras nu i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research. / SLU
  Läs mer
 • Hotande röta i rötterna på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Se seminariet om mångbruk i efterhand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11 mars anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen i samarbete med SLU ett kunskapsseminarium om mångbruk av skogen. Seminariet är en del av det nationella skogsprogrammet. Större delen av seminariet kan fortfarande ses ett litet tag till på webben. / Future Forests
  Läs mer
 • Välkommen till SLU!

  Etiketter: Skog
  Har du blivit antagen till någon av våra utbildningar? Grattis, det är första steget till att rädda världen! / SLU
  Läs mer
 • Att samsas om samma skog - effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samverkan kan leda till högre tillit mellan myndigheter och medborgare, ökad legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i förvaltningen. Men det finns flera fallgropar som bör undvikas om processerna ska bli effektiva. Det visar en rapport om samverkan utifrån ett skogligt perspektiv. / SLU, Future Forests
  Läs mer
 • Vad händer i skogsutbildningen efter #MeToo?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens eget metoo-upprop #slutavverkat och ett öppet brev från kvinnliga studenter i jägmästarprogrammet 2018 gjorde det tydligt att sexuella trakasserier, trots jämställdhetsinsatser, är en del av kulturen vid skogsutbildningen. En ny studie visar att både ledning, lärare och studenter alltför ofta avstått från att agera vid sexuella trakasserier som exempelvis sexistiska skämt. Positiva effekter av uppropet är att det har stärkt kvinnorna och fått många män att reflektera över sitt eget beteende och över kvinnornas situation. Det finns också en vilja att förändra kulturen på programmet. / SLU
  Läs mer
 • Mångbruk – att samsas om samma skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rapporten presenterar och syntetiserar resultat från intervju-, enkät- och litteraturstudier och ett nationellt seminarium inom ramen för det nationella skogsprogrammet. / SLU
  Läs mer
 • Rapport: Vägar till effektiva samverkansprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ett behov av att tydliggöra vilken roll, men även vilket värde, samverkansprocesser har inom nuvarande och kommande skogspolitik. Rapporten sammanfattar Future Forests tidigare och pågående forskning om samverkansprocesser och kan utgöra ett kunskapsunderlag till stöd för samverkansprocesser i skogspolitik och förvaltning. / Future Forests, SLU
  Läs mer

Sidor