SLU

 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att enkelt kunna skilja ut motståndskraftiga individer i framtiden, vilket skulle kunna bespara skogsnäringen miljardbelopp. / SLU
  Läs mer
 • Rekordmånga läser skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den här hösten har rekordmånga studenter börjat studera skog i Alnarp. Dessutom är ett par nya utbildningar på gång. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • Populärvetenskap och möten - SLU:s Smedjevecka

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Smedjeveckan vid SLU i Skara öppnar varje höst traditionsenligt upp för breda diskussioner, seminarier, populärvetenskapliga caféer och rundabordssamtal bland forskare. I år är det en annorlunda vecka, pandemin har satt stopp för alla aktiviteter på campus; så i år är Smedjeveckan helt digital. / SLU
  Läs mer
 • Hoppingivande foto

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Seminarium: Naturvägledning som stöttar skolan

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Stockholm, 26 november, och ett seminarium där vi samlar naturvägledare som vill stötta skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. SLU CNV anordnar seminariet i samarbete med Naturskoleföreningen. / CNV
  Läs mer
 • Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma hålls på SLU campus Ultuna och arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Kursträffar sker 10-11 september och 3-4 december. Där emellan arbetar du med självständiga hemuppgifter. / CNV, SLU
  Läs mer
 • ​SLU:s medaljörer och pristagare 2020 utsedda

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Jan Stenlid. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Magnus Appelberg, medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Marie Rhodin. Mårten Carlsson-priset tilldelas universitetslektor Margareta Emanuelson. Utmärkelserna kommer att delas ut i Uppsala den 11 december. SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Jan Stenlid. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden. / SLU
  Läs mer
 • Rovdjurscentret blev naturskola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knappt hundra kommuner i landet har tillgång till naturskolor. Naturskolorna och de pedagoger som finns där är ofta en viktig resurs och en avgörande faktor för att lärare ska ge sig ut i naturen med sina elever. I Ljusdals finns ingen naturskola och Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö satte därför med hjälp av LONA-medel igång naturskoleverksamhet för att stötta kommunens skolor att jobba mer med utomhuspedagogik. / CNV
  Läs mer
 • ​Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar. / SLU
  Läs mer

Sidor