SLU

 • Symposium & Invigning av CBC 19-20 april

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) är en ny centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, ska bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Symposiet ger en utmärkt möjlighet för företrädare från akademi, industri, organisationer och andra intressenter för att diskutera den senaste utvecklingen relaterad till tillämpningen av biologisk bekämpning inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, djurhållning och vattenbruk. Symposiet ges på engelska. / SLU
  Läs mer
 • Välkommen den till öppna föreläsningen "Möjligheternas skog"

  Etiketter: Skog
  Möjligheternas skog heter en öppen föreläsning som hålls på SLU, Umeå. Eva Fridman, miljöstrateg vid Region Västerbotten, kommer vara moderator och föreläsningen är ett samarrangemang mellan SLU Umeå och Umeå universitet. Föreläsningen kommer att filmas och sändas av UR Samtiden. / SLU
  Läs mer
 • Skogskurs för tjejer – en satsning för hela skogssektorn

  Etiketter: Skog
  Skogskurs för tjejer är ett projekt som drivs av Fakulteten för skogsvetenskap, SLU, där syftet är att bredda rekryteringen till SLU:s skogliga utbildningar Jägmästare (Umeå) och Skogsmästare (Skinnskatteberg). Det primära målet är att få en jämnare könsfördelning, det sekundära är att locka fler tjejer som saknar en direkt skoglig anknytning och som kommer från storstadsregionerna. Lyckas vi med det kan hela skogssektorn gynnas på sikt och vi hoppas därför att kursen kommer att stöttas upp av hela näringen. Kursen går för fjärde året i rad den 2-5 augusti 2012 och vänder sig till tjejer från 16 år och uppåt som ännu inte gjort sitt yrkesval inför framtiden. Det behövs inte några tidigare erfarenheter av skog. / SLU
  Läs mer
 • Biobaserad samhällsekonomi i ny strategi för SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I SLU:s nya forsknings- och utbildningsstrategi för 2013-2016, som antogs av styrelsen måndagen den 20 februari, pekas två huvudområden ut: ”biobaserad samhällsekonomi” och "miljö, hälsa och välbefinnande”. Dessa speglar SLU:s unika profil och är områden där SLU räknar med att kunna bidra till lösningar på viktiga samhällsproblem. / SLU
  Läs mer
 • Ny digital skogskarta från SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ser skogen ut där du bor? Via skogskarta.slu.se kan du se hur mycket skog som finns inom ett visst område, vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är. / SLU
  Läs mer
 • Mer biobränsle i tanken med förjäsning?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför bara lagra när man samtidigt kan förjäsa, skydda och förbättra energiråvaran? Allehanda mikrober attackerar och bryter ned naturfuktig biomassa under lagring. Substansförlusterna är ofta betydande och vissa mikrober är hälsovådliga. / SLU
  Läs mer
 • Gamla tankar bakom ny skattningsmetod

  Etiketter: Skog
  När man skattar en arts livskraftighet måste man ta hänsyn till dataosäkerhet, naturlig variation och naturens hierarkiska struktur. Det gör den nya skattningsmetod, som har utvecklats av ekologer vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Tre år till med forskning om vilt och skog i Växjöområdet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Temaforskningsprogrammet Vilt och Skog i samarbete med projekt SYDälg lägger grunden till ytterligare tre år i Kronoberg med forskning vilt, skog och bete. Nu i februari 2012 får 40 nya älgar GPS/GSM-sändare i området norr om Växjö. / SLU
  Läs mer
 • SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå har beviljats ca 30 miljoner kr i EU-stöd från Östersjöprogrammet för projektet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes” som löper från årsskiftet fram till slutet av juni 2014. / SLU
  Läs mer
 • Bäckars återhämtning från försurning bromsas i strandkanten

  Etiketter: Skog
  SLU-forskare visar att processer i skogsbäckars fuktiga strandkanter bromsar vattendragens återhämtning från försurningen. Här återfinns till exempel aluminium som, när det förs ut i bäckarna, omvandlas till en form som är giftig för fisk. / SLU
  Läs mer

Sidor