SLU

 • SLU-professor får stipendium

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU och har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år. För sitt omfattande och värdefulla arbete har Gartnerfonden beslutat att tilldela honom årets stipendium. / SLU
  Läs mer
 • Future Forests Rapport

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. En del av rapporterna finns att få i pappersform. / SLU
  Läs mer
 • Ökande illegal jakt vållar stagnation i svensk vargstam

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU analysera risken för dessa att dö av olika orsaker under perioden 2001–2017. / SLU
  Läs mer
 • Belagd effekt mot snytbaggar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur 1-2 september

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktar sig till alla med intresse för naturvägledning och hälsa, och som vill ordna eller redan ordnar aktiviteter i skyddade naturområden. / CNV
  Läs mer
 • Ny styrelse för Sveriges lantbruksuniversitet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har idag fattat beslut om förordnande i styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Generaldirektör Rolf Brennerfelt fortsätter som ordförande. Nya ledamöter är professor Per Cramér och f.d. generaldirektör Lena Söderberg. / SLU
  Läs mer
 • Bättre precision i planteringarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trots att ett hygge kan vara väldigt varierat planteras det oftast likformigt. Med nya hjälpmedel öppnas möjligheter att anpassa varje planta efter förutsättningarna. Därmed blir det fler plantor som överlever och frodas. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Lampor och element i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inte nog med att skogen binder kol och minskar klimatförändringen, den har också förmågan att dämpa effekten av ett varmare klimat. Möjligheten klarläggs i ett spektakulärt forskningsprojekt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny rankning: SLU världens tredje bästa universitet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ​SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, rankas även i år som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap.Det är organisationen QS som nu släpper World University Ranking-listan för år 2020. I kategorin Agriculture & Forestry toppas listan av Wageningen-universitetet i Nederländerna följt av Davis i Kalifornien, USA och därefter alltså SLU. "Vi är jättestolta. Det är en imponerande insats som görs av många anställda dagligen för att nå dit", säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. / IT-pedagogen
  Läs mer
 • Alen saknar motståndskraft mot aggressiv typ av skadegörare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Risken är hög för omfattande angrepp på al i ett varmare Sverige. Den analysen gör forskare vid SLU efter att ha konstaterat att alpopulationen inte kommer att kunna anpassa sig till angrepp av en aggressiv form av skadegöraren al-phytophthora genom naturligt urval, eftersom det inte finns någon genetisk komponent urvalet kan verka på. / SLU
  Läs mer

Sidor