SLU

 • Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen genomföras i enlighet med gällande plantskolepraxis och är därmed ett hållbart alternativ till insekticidbehandling. / SLU
  Läs mer
 • Stora granbarkborreskador väntas i år - men sannolikt mindre än ifjol

  Etiketter: Skog
  Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under år 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Att lära från skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Ett nytt forskningsprojekt syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder – det sociala lidandet och det sociala lärandet – genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder. / SLU
  Läs mer
 • Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Julgranar
  Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
  Läs mer
 • Tallens tillväxt överraskar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att jämföra tillväxten mellan gran och tall förvånar och förbryllar. Oscar Nilsson, ny skoglig doktor, rätar ut några frågetecken i sin avhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Avverkning i skogsbruk med flera mål

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han beskriver också vad som hämmar sådant skogsbruk och vilka lärdomar som kan hämtas från det konventionella skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Genetisk forskning ska hjälpa regnskogar klara klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tropiska regnskogar har en unik förmåga att lagra stora mängder koldioxid. Att återställa förstörd regnskog är därför viktigt för hela planeten. För att detta arbete ska bli framgångsrikt har forskare nu undersökt träds genetiska variation och sett vilka träd som klarar ett allt torrare och varmare klimat. / SLU
  Läs mer
 • Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

  Etiketter: Skog
  En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska mål. Av studiens tre olika scenarier med varierande ambitionsnivå i klimatarbetet kunde en ökad efterfrågan mötas de närmsta 20 åren i alla scenarier, men sedan blir det svårare i det scenario som följer Parisavtalets målsättningar. / SLU
  Läs mer
 • Forskare gör kartrevolution med miljödata och AI

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När man går i skogen och följer en karta dröjer det inte länge förrän man hittar en bäck som inte finns med på kartan. På svenska terrängkartor finns endast 19 procent av vattendragen markerade. Nu lanserar SLU i samarbete med Skogsstyrelsen nya digitala kartor som ger en mer fullständig bild av bäckar och fuktiga partier i skog och mark och som omfattar 56 procent av vattendragen. / SLU
  Läs mer
 • Över 12 000 hittills okända mikroorganismer beskrivna i gigantiskt globalt samarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny databas som beskriver arvsmassan från mer än 52 000 olika bakterier och arkéer, varav över 12 500 hittills okända, har lanserats i tidskriften Nature Biotechnology. Databasen bygger på sekvenserat material från 10 450 olika miljöprov från hela världen – från människokroppen till friska luften och havens djup – och förväntas bli en mycket värdefull vetenskaplig resurs. Databasen visar i vilka miljöer och i vilken mängd nästan vilken bakterieart som helst förekommer, och hur deras arvsmassa ser ut och fungerar. / SLU
  Läs mer

Sidor