SLU

 • Gränsöverskridande förvaltning och forskning om vilt fortsätter i Grensevilt 2

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet (INN) har i samarbete med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och motsvarande myndigheter i Norge fått finansiering av den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Grensevilt 2 bygger på det uppmärksammade projektet Grensevilt, men ska även studera effekter av vindkraft på vilt. / SLU
  Läs mer
 • Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om så ofta. Det är dags att prata om den och öka kunskapen och medvetenheten. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Viktiga upptäckter om skogens avkastning

  Etiketter: Skog
  Nu presenteras för första gången någonsin siffror som uppdagar viktiga samband mellan skoglig värdetillväxt och vald tidpunkt för slutavverkning. I ett nära samarbete med SLU har skogsekonomen Henrik Wikman genomfört en studie som visar att många skogsägare går miste om ekonomiska värden. / Norra skog
  Läs mer
 • Utbildningspaket för flerspråkiga med fokus på nya svenskar: Naturvägledning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det här utbildningspaketet är till för er som vill skapa möjligheter för nya svenskar att utbilda sig till naturvägledare. Ni kan komma från en region, länsstyrelse, kommun, SFI, studieförbund, etnisk förening, förening inom natur, kultur och friluftsliv eller naturum, museer, med flera aktörer. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Poppel med energi och växtkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Skogsskador – inte bara älgens fel

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsskadorna väger tungt när det beslutas hur många älgar som ska skjutas och var. Ny forskning från SLU visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar, om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt. / SLU
  Läs mer
 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att enkelt kunna skilja ut motståndskraftiga individer i framtiden, vilket skulle kunna bespara skogsnäringen miljardbelopp. / SLU
  Läs mer
 • Rekordmånga läser skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den här hösten har rekordmånga studenter börjat studera skog i Alnarp. Dessutom är ett par nya utbildningar på gång. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • Populärvetenskap och möten - SLU:s Smedjevecka

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Smedjeveckan vid SLU i Skara öppnar varje höst traditionsenligt upp för breda diskussioner, seminarier, populärvetenskapliga caféer och rundabordssamtal bland forskare. I år är det en annorlunda vecka, pandemin har satt stopp för alla aktiviteter på campus; så i år är Smedjeveckan helt digital. / SLU
  Läs mer
 • Hoppingivande foto

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor