SLU Alnarp

 • "Bra att skogen diskuteras - trots övertoner"

  Etiketter: Skog
  Inom kort får Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap en ny prefekt då Magnus Löf tar över efter Vilis Brukas. Han tillträder i en expansiv tid med nya utbildningar och forskningsprogram. Närmast i tur är utbildningen Forest & landscape i gränslandet mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Inom forskningen planeras nya forskningsprogram om lövskog och ett centrum för snabbväxande lövträd. "Det är roligt att få vara med och fullfölja planerna", konstaterar Magnus Löf. Han tycker också det är bra att skogen diskuteras - även om det finns övertoner. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Kompetenscentrum för snabbväxande lövträd: "Vi behöver alternativ till granskogsbruket"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Alnarp förbereds ett par stora forskningsprogram om lövskog som ett alternativ till barrskogen. I planerna finns att bygga upp ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Dessutom handlar det om ett program för ek och andra ädla lövträd. Målet är att att fylla ut kunskapsluckor hela vägen från anläggning av bestånd till skötsel och färdiga produkter. "Vi behöver en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen" säger professor Jens Peder Skovsgaard. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ungskogen i norr illa ute - minskad årlig tillväxt befaras med 7 miljoner kubikmeter

  Etiketter: Skog
  Nya beräkningar visar oroande resultat för volymtillväxten i de norrländska skogarna. Den förväntade ökningen håller på att vändas till en nedåtgående trend. Anledningen är problemen i ungskogarna. I första hand beror det på älgbete, men även föryngringarna lämnar mer att önska. Markägarna planerar för tall eller gran med förädlade plantor, men resultatet blir oftast något annat. Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan 7 miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Nya rön om avstånd vid plantering: Planteringspunkten är allra viktigast

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid plantering är det mycket bättre att välja rätt planteringspunkt än att tänka på avståndet till andra plantor. Nya forskningsresultat visar att det har väldigt liten betydelse. Om det totala antalet plantor är detsamma har den rumsliga fördelningen på hygget liten betydelse för kvalitét och tillväxt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Nu tas omtag för att rädda idegranen - resultaten klara om 200 år: "Hårt, tungt och elastiskt virke"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Virket från idegran har alltid varit efterfrågat. Priserna är de högsta i Europa för barrträd, dessutom framställs medicin mot cancer från barken. De unika virkesegenskaperna ledde till att trädet nästan utrotades på medeltiden i jakten på råvara till pilbågar. Idag återstår bara mindre rester som är hotade på sikt. Ett forskningsprojekt i Alnarp är inriktad på att rädda det unika trädslag. Insamlingen av fröer till försöksodlingar är i full gång. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Rekordmånga studenter i Alnarp trots pandemin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under förra året hade de skogliga utbildningarna i Alnarp rekordmånga studenter, trots utmaningarna med pandemin. Och verksamheten fortsätter att växa. Till hösten börjar det nya treåriga programmet "Skog och Landskap", vilket är ett möte mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Att med kort varsel ställa om till distansundervisning innebar många prövningar, men har också gett nyttiga erfarenheter inför framtiden. Det framgår av årsrapporten för år 2020. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Borr för precision i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Ett nytt verktyg för att borra i träden gör det lättare att hålla koll på tillväxt och kvalitét. Doktorand Magnus Persson använder det i forskningen om precisionsskogsbruk. Med en ”resistograf ” tar arbetet bara tjugo sekunder och spåren efter borrningen märks knappt. Hålet är tre millimeter och växer fort ihop. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny kunskap om blandskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera nya forskningsprojekt ökar kunskapen om hur blandskog bör skötas. Oftast väcks frå-gan först vid gallringen. Helst bör blandning-en planeras långt tidigare. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Hedersdoktorns recept

  Etiketter: Skog
  Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor på SLU. Hon ser fram emot att engagera sig i universitetets arbete och bidra med kunskap och erfarenheter från sin långa och innehållsrika skogliga karriär. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Förluster då tall byts mot gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När tall ersätts av gran mörknar det bland träden och markfloran förändras i grunden. Det visar Lisa Petersson i sin doktorsavhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor