SLU Alnarp

 • Nya rön om avstånd vid plantering: Planteringspunkten är allra viktigast

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid plantering är det mycket bättre att välja rätt planteringspunkt än att tänka på avståndet till andra plantor. Nya forskningsresultat visar att det har väldigt liten betydelse. Om det totala antalet plantor är detsamma har den rumsliga fördelningen på hygget liten betydelse för kvalitét och tillväxt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Nu tas omtag för att rädda idegranen - resultaten klara om 200 år: "Hårt, tungt och elastiskt virke"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Virket från idegran har alltid varit efterfrågat. Priserna är de högsta i Europa för barrträd, dessutom framställs medicin mot cancer från barken. De unika virkesegenskaperna ledde till att trädet nästan utrotades på medeltiden i jakten på råvara till pilbågar. Idag återstår bara mindre rester som är hotade på sikt. Ett forskningsprojekt i Alnarp är inriktad på att rädda det unika trädslag. Insamlingen av fröer till försöksodlingar är i full gång. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Rekordmånga studenter i Alnarp trots pandemin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under förra året hade de skogliga utbildningarna i Alnarp rekordmånga studenter, trots utmaningarna med pandemin. Och verksamheten fortsätter att växa. Till hösten börjar det nya treåriga programmet "Skog och Landskap", vilket är ett möte mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Att med kort varsel ställa om till distansundervisning innebar många prövningar, men har också gett nyttiga erfarenheter inför framtiden. Det framgår av årsrapporten för år 2020. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Borr för precision i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Ett nytt verktyg för att borra i träden gör det lättare att hålla koll på tillväxt och kvalitét. Doktorand Magnus Persson använder det i forskningen om precisionsskogsbruk. Med en ”resistograf ” tar arbetet bara tjugo sekunder och spåren efter borrningen märks knappt. Hålet är tre millimeter och växer fort ihop. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny kunskap om blandskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera nya forskningsprojekt ökar kunskapen om hur blandskog bör skötas. Oftast väcks frå-gan först vid gallringen. Helst bör blandning-en planeras långt tidigare. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Hedersdoktorns recept

  Etiketter: Skog
  Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor på SLU. Hon ser fram emot att engagera sig i universitetets arbete och bidra med kunskap och erfarenheter från sin långa och innehållsrika skogliga karriär. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Förluster då tall byts mot gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När tall ersätts av gran mörknar det bland träden och markfloran förändras i grunden. Det visar Lisa Petersson i sin doktorsavhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Många tips för att skapa viltfoder

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med mer naturligt foder i landskapet minskar betesskadorna och djuren blir friskare. Resultatet av projektet ”Vild & bortskämd” är praktiska tips hur markägare med enkla medel kan öka fodertillgången till klövvilt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Älgarnas foder och hälsa

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Forskaren Annika Felton om sitt arbete i projektet Älgarnas Foder & Hälsa i södra Sverige./ SLU
  Läs mer