SLU

 • Doktorns recept för mer ek

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Något behöver göras om eken ska behålla sin naturliga plats i landskapet. Det konstaterar Linda Petersson som doktorerat på naturlig föryngring av ek. Planerade bränder kan vara ett medel för att bryta den negativa trenden. – Eken är dålig på att föryngra sig själv i dagens skogslandskap, vi behöver hjälpa den genom att efterlikna ekologiska störningar, säger Linda Petersson./ SLU
  Läs mer
 • Tillväxtegenskaper hos skogsplantor kan nu jämföras i stor automatisk odlingsanläggning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den växtgenetiska forskningen i Umeå har fått ett nytt värdefullt forskningsverktyg – en anläggning som automatiskt och på ett mycket systematiskt sätt kan jämföra tillväxt och andra egenskaper hos fler än 700 trädplantor samtidigt./ SLU
  Läs mer
 • Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvägledning handlar om att använda naturupplevelser för att öka människors kunskap och engagemang, och stärka deras relationer till naturen. Det handlar också om levande samtal i och om våra landskap, och hur vi brukar dem. Idag lanseras en ny bok som lyfter naturvägledningens potential och inspirerar till mer och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och kulturlandskap. Boken har tagits fram av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med nordiska kollegor. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Djurägare följer de skyddsåtgärder mot rovdjur de tror på

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tamdjur behöver skyddas från rovdjur. Men för att myndigheternas skyddsåtgärder ska fungera måste djurägarna tro på. / Forskning.se
  Läs mer
 • Kärrkosmos - ett lekfullt möte med våtmarken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med konsten kan vi närma oss naturen genom personlig upplevelse och nyfikenhet. Besökare eller deltagare kan upptäcka andra sätt att se och det kan skapa ett nytt intresse för platsen och naturen. I ljudinstallationen Kärrkosmos har Arena Baubo skapat ett möte mellan natur, kultur och konst med deltagarens upplevelse i centrum. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Välkomna till träffar om framtidens skogsprogram vid SLU!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under hösten har intensivt arbete pågått med att ta fram förslag till de skogliga kandidat- och mastersprogram som kommer att starta hösten 2021. / SLU
  Läs mer
 • Skogskollo för tjejer – Vad hände sedan?

  Sophie Dahlén Sjöbergh har studerat till Jägmästare på SLU i Umeå. Jägmästarprogrammet fyller numera inte sina platser och intresset för skog behöver öka bland unga. Det görs insatser för att intressera unga kvinnor för skog eftersom kvinnor är en underrepresenterad grupp i skogssektorn och Skogskollo är ett exempel på detta. Sophie har också varit ambassadör för SkogsSveriges sociala medier där hon nådde stor framgång och hennes inlägg fick stort engagemang.
  Läs mer
 • Röd tallstekel växte bättre på älgbetade tallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det är inte ovanligt att växtätare av skilda slag lever på samma växt – ändå vet vi ganska lite om hur de samspelar med varandra. I en nytänkande studie har SLU tillsammans med Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Tyskland undersökt hur älgarnas bete påverkar insekten röd tallstekel. Det visade sig att älgarnas betande kunde leda till högre äggproduktion hos tallstekelhonor. Forskarna tycker att det är viktigt att studera sådana samspel mer i framtiden. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbränder kan öka risken för sorkfeber

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare, såsom viruset som orsaker sorkfeber. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. / SLU
  Läs mer
 • Forskningsprojekt för minskad användning av kemiska bekämpningsmetoder vid Svenska Skogsplantor

  Etiketter: Skog
  Med ett varmare klimat ökar risken för svampangrepp på plantskolor. I ett samarbete mellan Svenska Skogsplantor och SLU pågår nu forskning för att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmetoder för att undvika att skador från svampangrepp ökar i framtiden. / Svenska Skogsplantorr
  Läs mer

Sidor