SLU

 • ”Som att glänta på dörren till framtiden”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Jag kommer att föreläsa om vad som kännetecknar skoglig planering, metoder som man kan använda för att underlätta planeringsprocessen och varför man ska använda sig av skoglig planering. Det säger Karin Öhman som installeras som professor på SLU. / SLU
  Läs mer
 • Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat. / SLU
  Läs mer
 • Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om läkemedelsrester som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer, om kunskap och beslutsstöd som behövs att uppnå ett hållbart skogsbruk samt om nya tekniska innovationer i skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Filmguld till miljödokumentär om skogen

  Etiketter: Skog
  En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen knep i går guldet vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. / SLU
  Läs mer
 • Ny Artfakta för Sveriges artskatt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU lanserar en ny webbapplikation under välkänt namn. Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med sina egna artobservationer. I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. / SLU
  Läs mer
 • När skogen flyttar in till staden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Några årtionden med träd i ”laboratorie-miljö” visar på spännande resultat. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tionde året för den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma! Kursen som hålls på SLU i Uppsala arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Första kursträffen 12-13 september och andra träffen 5-6 december. Där emellan arbetar du med självständiga hemuppgifter. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag, torsdag 9 maj, reser landsbygdsminister Jennie Nilsson till Uppsala för myndighetsbesök hos Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Landsbygdsministern kommer under besöken bland annat att föra samtal om Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsstrategin och SLU:s bygge av världens modernaste forskningsfartyg. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Kartläggning av skog ges längre tid

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Våren har kommit rekordlångt norrut

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för femte året i rad. Nästan 8500 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från över 1600 platser i landet. Dessa växters blomning respektive lövsprickning har kommit rekordlångt norrut i år jämfört med observationerna från 2015-2018, och jämfört med för 100 år sedan är det extremt stor skillnad, just i år. / SLU
  Läs mer

Sidor