SLU

 • SLU är ofta högt placerad i universitetsrankningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är i världseliten i olika rankningar. I exempelvis Times Higher Education Ranking placeras SLU på 36:e plats på världslistan och som Sveriges bästa "unga universitet". / SLU
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya skadegörare och ogräs, ökande viltskador, ett förändrat klimat och resistensproblematik. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras vid SLU:s och Jordbruksverkets nationella växtskyddskonferens i Uppsala 14–15 november. Syftet är att samla forskare, organisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Forskare rasar mot nya gallringsmallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från Skogforsk ifrågasätter SLU-professorn Urban Nilssons utspel om gallring. – Han uppvisar en oroväckande okunskap om gallring och gallringsmallar, säger Staffan Jacobson på Skogforsk. / ATL
  Läs mer
 • Utmaning: Maxa produktionen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En väg för att möta klimatförändringarna är att maximera tillväxten och öka användningen av förnybar råvara från skogen. För att testa möjligheterna har forskarna ställts inför frågan om avverkningarna i Kronoberg kan öka med 68 procent inom 100 år. / SLU
  Läs mer
 • Ett arbetspass i Mongoliet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lars Edenius och Adriaan de Jong har varit i Mongoliet för att studera flyttfåglar och hitta samverkan mellan SLU och mongoliska universitet. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig. Här är Lars och Adriaans reseberättelse. / SLU
  Läs mer
 • Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så. En svensk-skotsk studie visar att bäverns dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med en rikare flora av våtmarksväxter och bidrar till ymnig förekomst av vattenskalbaggar. / SLU
  Läs mer
 • Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerades i Nature Ecology & Evolution. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där. / SLU
  Läs mer
 • Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt. Det är troligen själva processen vid förökningen som triggar igång försvarsförmågan, vilket gör att upptäckten är av brett intresse för växtskyddsfrågor. / SLU
  Läs mer
 • Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling. / SLU
  Läs mer
 • Brandhistorien upprepar sig

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor Drobyshev. / SLU
  Läs mer

Sidor