SLU

 • Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nu publiceras i PLOS Biology. / SLU
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / SLU
  Läs mer
 • Följderna av tallens reträtt

  Etiketter: Skog
  När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen. / SLU
  Läs mer
 • Lunchseminarium om FINA – Folkhälsa i natur för alla

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett utökat folkhälsouppdrag från Region Uppsala har Upplandsstiftelsen sedan 2016 arbetat med FINA - Folkhlsa i natur för alla. Tillsammans med särskola, daglig verksamhet, personer från assistansbolag, HVB-hem och vuxna med psykisk funktionsnedsättning har vi varit ute i naturen. Nu planerar vi förarbete under kommande år. / SLU
  Läs mer
 • Hallå där Erik Fahlbeck, vice rektor på SLU!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hamnar på en åttonde plats, när Times Higher Education, THE, rankar världens bästa små universitet. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Balansen mellan rötter och blad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Göran Ågren har sedan 1970-talet arbetat med att utveckla matematiska modeller som beskriver kretsloppet av kol och kväve i skogar över hela världen. Ett samtal med honom ger ett stycke historia om ett ämne som blir mer aktuellt för varje år. Modellerna är viktiga för att förebygga att skogen bidrar till övergödning eller växthusgaser. / SLU
  Läs mer
 • CNV inventerar naturvägledning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar CNV just nu erfarenheter av och goda exempel på naturvägledning inom områdena tätortsnära natur, allemansrätt och naturnära jobb. Vi vill be om er hjälp att hitta de goda exemplen! / CNV
  Läs mer
 • SLU:s förtjänstmedaljer 2018 till Ekbom, Gärdenfors och Wallenbeck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med årets promotionshögtid den 6 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emerita Barbara Ekbom. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Gärdenfors (ArtDatabanken), medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Anna Wallenbeck (Husdjurens miljö och hälsa). Vid samma tillfälle får universitetsadjunkt Jan Larsson ta emot Rektor Mårten Carlssons pris. / SLU
  Läs mer
 • Naturen som lösning för invandrarintegration i Norden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Invandringen till Norden har ökat snabbt under de senaste årtiondena, och en stor del av de nyanlända är asylsökande. Denna utveckling gör att det behövs en översyn av metoder för framgångsrik integration av invandrare, liksom en utveckling av nya tillvägagångssätt. Idag publicerar en nordisk forskargrupp en rapport där de skriver att naturbaserad integration kan erbjuda ett nytt perspektiv på dessa utmaningar. De svenska forskarna i gruppen kommer från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Ny kartläggning av träds samhällsnytta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom projektet i-Tree Sverige ska Sveriges lantbruksuniversitet och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag om samhället kan tjäna pengar på träd. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor