SLU

 • SLU i universitetsrankningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över. / SLU
  Läs mer
 • Sofie gick från skogsstudier till skogsbolag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier
  Sofie Dahlén Sjöberg studerade på det femåriga Jägmästarprogrammet och är nu aspirant hos SCA där hon provar på olika funktioner inom företaget. Hon har också varit mycket framgångsrik som ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Svante Axelsson blir årets SLU-alumn 2019 för sitt jobb att göra Sverige fossilfritt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. Utmärkelsen går i år till Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. / SLU
  Läs mer
 • ​Relationsbyggande viktigt för framgångsrik älgförvaltning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Upplevelser av tillit, rättvisa och fördelaktigt samarbete är framgångsfaktorer för förmågan att anpassa sig till nya utmaningar. Det visar en ny studie av den svenska älgförvaltningen. / SLU
  Läs mer
 • Torvmarkernas mossor i ny Nationalnyckelvolym

  Etiketter: Skog
  Den 16 december kommer den fjärde och sista boken som knyter ihop presentationen av bladmossor i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Volymen Vitmossor–knappnålsmossor blir tillsammans med de tre tidigare utgivna volymerna en komplett presentation av Sveriges cirka 800 bladmossor. / SLU
  Läs mer
 • Dags att sätta pris på naturens tjänster

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt. ”Ett allvarligt marknadsmisslyckande som kräver politiska åtgärder”, menar nationalekonomen Mark Brady vid SLU och Lunds universitet, som visar hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att få bättre skydd. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skogskonflikterna kan leda till utveckling om de hanteras rätt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det bråkas om skogen och många upplever att polariseringen går för långt. Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har ägnat mycket av sin forskning åt konflikternas roll i samhällsutvecklingen. Hon ser att alla tidigare samhällskontrakt kring skogen har föregåtts av hög konfliktnivå och kanske är det just det vi ser hända idag. / SLU
  Läs mer
 • Nya skogliga skattningar tillgängliga för alla

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata, finns antingen att ladda ner, eller att titta på i ett webbgränssnitt. Det har aldrig varit enklare för den enskilde skogsägaren att ta fram uppgifter om t ex virkesförråd och trädhöjder på sin fastighet. / SLU
  Läs mer
 • Konkurrens om föda får älgen att beta mer tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsskador där älgen betar ekonomiskt viktig tall är en välkänd problematik. Lösningen kan i vissa områden vara att gynna bärris och minska antalet mindre hjortdjur – inte endast antalet älgar. / SLU
  Läs mer
 • Hårt betestryck ger blandskog

  Etiketter: Skog
  Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta på att utvecklas till blandskog. / SLU, Alnarp
  Läs mer

Sidor