SLU

 • Har du Vårkoll?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Våren känns vara i antågande i stora delar av landet, även om vi får lite bakslag i vädret emellanåt. Men vårens ankomst är så mycket mer än varmare temperaturer och ljusare dagar. I år verkar det vara ovanligt ovisst om hur långt våren ska ha hunnit när vi kommer fram till valborgshelgen, om drygt en månad. I Vårkollen vill därför Svenska botaniska föreningen veta hur långt våren kommit i alla olika delar av vårt land. / SLU
  Läs mer
 • SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på landsbygden./ SLU
  Läs mer
 • Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / SLU
  Läs mer
 • Vad är skogens outnyttjade potential?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det nationella skogsprogrammet har identifierat ökad satsning på mångbruk av skogen som en prioriterad fråga. Under 2018 och 2019 har Future Forests fått uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna med mångbruk. En intressant fråga är om det finns en outnyttjad potential för ytterligare mångbruk av skogen och hur den i så fall ser ut? / SLU
  Läs mer
 • Inga hinder för förädling på rötresistens i gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  örädlingsarbete för att få rötresistenta granar har hittills varit en outnyttjad möjlighet för skogsindustrin. En ny studie från SLU avslöjar dock att rötresistenta träd inte växer långsammare eller har mindre attraktiva vedegenskaper än andra träd. / SLU
  Läs mer
 • SLU i samarbeten med Chile och Sydafrika

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SASUF och ACCESS är två av dessa akronymer som akademien älskar, och i det här fallet rör det sig om nätverk där seniora svenska forskare...<br /> / RESURS
  Läs mer
 • Perspektiv på hur vi brukar skogen – nytt filmprojekt från Future Forests

  Etiketter: Skog
  Future Forests inleder ett samarbete med dokumentärfilmaren Clara Bodén som etablerat sig som en utforskare av hur urbana normer påverkar vår syn på landsbygden och våra naturresurser. / SLU
  Läs mer
 • Skogen - räcker den? #Vimåsteprataomskogen

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Allt det man kan göra av olja går att göra av skog, säger en del, och listan är lång över fossila produkter som nu ska ersättas av träbaserade versioner. Andra menar att skogen ska bevaras, för att säkra såväl biologisk mångfald som människors möjligheter till ett rikt friluftsliv. / SLU
  Läs mer
 • Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. En väsentlig del av den övriga floran är också avgörande för många arters överlevnad. Arter som till exempel blåbär, ljung, röllika och viden är viktiga som värdväxter. / SLU
  Läs mer
 • SciFest 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SciFest är Sveriges andra största vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. / SLU
  Läs mer

Sidor