SLU

 • Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Storsatsning på skogsforskning vid SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory. / SLU
  Läs mer
 • Gallrad ungskog kan bli viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / Forskning.se
  Läs mer
 • SCA-medarbetare prisas för upprop mot sexuella trakasserier i skogsbranschen

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Elin Olofsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare vid SCA Skog, får priset Årets SLU-alumn 2018. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att öka jämställdheten och motverka sexuella trakasserier i skogssektorn och inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Elin var en av dem som startade #slutavverkat på Instagram som blev skogssektorns del i metoo-rörelsen. – Det här priset är ett erkännande för alla som vågat berätta och för dem som kämpar i vardagen, säger Elin Olofsson. / Svensk papperstidning
  Läs mer
 • Genuskompetens för skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. / SLU
  Läs mer
 • Ökat uttag av biomassa möjligt genom gallring i unga, täta bestånd

  Etiketter: Skog
  Lars Sängstuvall har i sin avhandling studerat potentialen för ett ökat biomassauttag från skogen genom skörd av hela småträd i unga, täta bestånd. / SLU
  Läs mer
 • Regeringsuppdrag om mångbruk till Future Forests

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet har Sveriges lantbruksuniversitet (Future Forests) fått ett uppdrag om att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. 5 miljoner 2018, 3,5 miljoner kronor 2019. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Krokig väg till stort genombrott

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torgny Näsholm vände upp och ned på synen på skogsträdens kväveförsörjning, när han kunde visa hur de tar upp organiskt kväve ur marken. Upptäckten inspirerade också till en miljövänlig växtnäring. Vägen till framgång var dock inte spikrak. / Marcus Wallenbergpriset
  Läs mer
 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt./ SLU
  Läs mer
 • Guidning i natur och kulturmiljö

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Om du vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar är detta utbildningen för dig. Du får lära dig vad som gör en guidning bra, får verktyg för reflektion och utveckling samt testar dina nyvunna kunskaper genom att guida dina kurskamrater och genom praktik. Utbildningen innehåller även moment om säkerhet, värdskap och ledarskap. / SLU
  Läs mer

Sidor