skyddsjakt

 • Fjärde skyddsjakten på fårdräpande lodjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det fårdräpande lodjuret i Mullsjö fortsätter att gäcka lantbrukare, jägare och myndigheter. Nu har länsstyrelsen i Jönköping utfärdat ett fjärde beslut om skyddsjakt. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • 3 400 kräver jakt på Sjundavargar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det pågår flera namninsamlingar på nätet, både för och emot skyddsjakt i Sjundareviret. Flest underskrifter just nu, det vill säga drygt 3 400, har ”Skyddsjakt på Sjundareviret NU!”. / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Skyddsjakten på älg stoppas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skyddsjakten på älg i två områden i Nordmaling har stoppats. Ett älgskötselområde och en grupp jägare har överklagat skyddsjakten. Eftersom länsstyrelsen inte har skrivit in i beslutet att det gäller även om det överklagas, stoppas nu skyddsjakten till dess Naturvårdsverket har prövat frågan. / Svensk jakt
  Läs mer
 • Ingen förebyggande skyddsjakt på järv i Jämtland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Jämtland gav klartecken för skyddsjakt på 13 järvar i förebyggande syfte. Men både förvaltningsrätten och kammarrätten upphävde länsstyrelsens beslut./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Hårda konflikter om varg i Frankrike

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Allt fler EU-länder tillåter skyddsjakt på varg. I Frankrike var vargen länge utrotad, men enligt en ny och omdiskuterad regeringsplan ska tio procent av beståndet fällas årligen fram till 2023. Jägarfederationen anser att ännu fler borde skjutas. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Växande viltstammar ger ökad skyddsjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Som en följd av skadorna orsakade av växande stammar av kron- och dovvilt har Regeringen den 30 november beslutat att ändra Jaktförordningen för att möjliggöra skyddsjakt på eget initiativ efter kalvar av kron- och dovvilt under perioden 1 juli till den 15 april. Skyddsjakten får bedrivas på fält med oskördade grödor samt i skogsplanteringar. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018 och sker som en direkt följd efter skrivelser från Jägarnas Riksförbund. / edaportalen
  Läs mer
 • Kräver minskat skydd och utökad jakt på varg i Skandinavien

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Flytta vargen från EU:s lista över strängt skyddade djur till arter som kräver en anpassad förvaltning. Det kravet framför organisationen Nordisk Jägarsamvirke som pekar på att vargen i Sverige och Finland har uppnått gynnsam bevarandestatus. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort ska minska skador på skog och grödor

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Politik & Ekonomi
  Jord- och skogsbrukare har ofta problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd. Regeringen har därför fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen gällande jakt på kron- och dovhjort. Det innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden 1 juli till den 15 april. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • För många lodjur ger beslut om skyddsjakt i renbetesmarker

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat om skyddsjakt på åtta lodjur. De skador som lodjuren orsakar rennäringen anses som allt för höga, men beslutet riktas inte mot särskilt besvärliga individer. Orsaken är istället en lodjursstam som vuxit sig allt för stor. / Svensk jakt
  Läs mer
 • Länsstyrelse förlänger skyddsjakt på varg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skyddsjakten på två vargar i Idre nya sameby förlängs. Detta eftersom ingen av vargarna fällts under den tidigare skyddsjaktsperioden. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor