skogsvård

 • Ökat intresse för skogsvård

  Etiketter: Skog
  Skogsvårdsåtgärderna ökade under 2019, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Ungskogsröjningen ökade med 18 procent jämfört med den föregående undersökningen 2017. Även maskinell markberedning och skogsodling ökade med 13 respektive 6 procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Plantma X – framtidens skogsvårdslösning?

  Etiketter: Skog
  Plantma X kombinerar markberedning och en mekaniserad plantering – på en och samma gång. SCA fick låna maskinen under några veckor för att se om den är lösningen för en framtida effektiv planteringsprocess. / SCA
  Läs mer
 • Ökade volymer för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. Leveransvolymer och omsättning på skogsvårdstjänster ökar under perioden, som samtidigt tyngs av oron på de finansiella marknaderna. / Mellanskog
  Läs mer
 • Metsä Group lämnar skyddsbuskage i alla skeden av skogsvård

  Etiketter: Skog
  Ett skyddsbuskage är ett oröjt ställe i skogen. Det ger skydd för fåglar och däggdjur mot deras naturliga fiender. Framdeles gör Metsä Group skyddsbuskage i skogens alla utvecklingsskeden. / Metsä Group
  Läs mer
 • PEFC skapar snabbspår till skogsvården - anpassar kompetenskraven efter Corona-situationen

  Etiketter: Skog
  Det största certifieringssystemet för hållbart skogsbruk, PEFC, har beslutat anpassa kraven som en följd av COVID-19. Stora delar av skogsvården utförs normalt av arbetskraft från andra länder men många kan inte komma till Sverige i år. Det finns samtidigt företag i andra sektorer där den normala verksamheten läggs ned eller är i vänteläge med personal som skulle kunna arbeta i skogen. / PEFC
  Läs mer
 • Det för klimatet viktiga albedot kan beaktas i skogsvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Av Aalto-universitetets forskningsprojekt framgick att det med tanke på skogens albedo är bättre för klimatet att gynna lövträd inom skogsvården. Med hjälp av en viss form av skogsskötsel kan man alltså påverka skogens albedo direkt och därigenom också klimatet, utan att minska skogens avkastning. / Aalto-universitetet
  Läs mer
 • Sveaskog och Gysinge Skog i affär värd 200 MSEK

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har fått uppdraget att hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. Virkesförsäljningen beräknas motsvara minst 200 MSEK fördelat över fem år. / Sveaskog
  Läs mer
 • 100 miljoner kronor till forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras styrelse har fattat beslut om att avsätta 100 miljoner kronor till forskning, varav hälften riktas mot utveckling av teknik och metoder inom området skogsvård. / Södra
  Läs mer
 • Sveaskog bidrar med en vagn på Skogståget

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I Ljusdal påbörjades hösten år 2017 en utbildning för nyanlända i syfte att underlätta insteget till skogsbranschen för nyanlända. Utbildningen är en samverkan mellan Ljusdals kommun, Slotte naturbruksgymnasium och Sveaskog. Åtta elever lär sig skogsvård som ett första steg och varvar teori och praktik./ Sveaskog
  Läs mer
 • Debatt: Vi vårdar skogen frivilligt

  Etiketter: Skog
  Cecilia Ambjörn från Naturskyddsföreningen efterlyser sans och balans i skogen. Som skogsägare kan vi varmt instämma i att biologisk mångfald är nödvändigt för vår överlevnad. Däremot delar vi inte bilden om skövling och rovdrift i brukandet av skog och har svårt att acceptera den förskjutning i tillämpning av skogsvårdslagen (SVL) som råder vid skydd av skog. / NT.se
  Läs mer

Sidor