skogstillväxt

 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt./ SLU
  Läs mer
 • Skogstillväxt för klimat och plånbok

  Etiketter: Skog
  Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Genom att ersätta fossil energi med förnybara alternativ uppnås störst klimatnytta. Det är dags att samhället värnar om produktionsskogarna och skapar trygga förutsättningar för skogsägare att skörda och investera i aktiva skogsbruksåtgärder. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Etiketter: Skog
  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en mängd förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion och på ett seminarium i Örebro 13 november ska nu framtidens skogsbruk diskuteras. / Örebronyheter
  Läs mer
 • Elitfröer ger upp till 25 procents extra tillväxt på hygget

  Etiketter: Skog
  För att visa potentialen i dagens förädlade plantmaterial har Svenska Skogsplantor och Stenvalls Trä AB satt 10 000-tals plantor med skiftande förädlingsgrad på ett 75 hektar stort hygge utanför Boden. Syftet är att tydliggöra skillnaden i tillväxt mellan olika plantor för skogsägaren som ska sätta ny skog, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • EU-regler kan fälla tillväxten i skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Nya EU-regler kan ge EU-kommissionen inflytande över den svenska skogen. Branschorganisationen Skogsindustrierna oroas över att reglerna riskerar slå mot jobb och tillväxt. Stina Ollila intervjuar Mårten Larsson, vice vd för Skogsindustrierna. / EFN
  Läs mer
 • Överplantera inte

  Etiketter: Skog
  På många hyggen finns det ställen där du inte ska eller behöver plantera. Skogen intill ett vattendrag bör helst bestå av lövträd. Om det är avverkat ända fram till vattendraget ska du inte plantera barrträd där den nya kantzonen ska växa upp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tall och Gran sida vid sida..

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran. / SLU
  Läs mer
 • Styrande hållbarhetsmål på Södra

  Etiketter: Skog
  År 2030 ska Södra vara helt fossilfritt, skogstillväxten i medlemmarnas skogar ska fortsätta öka i minst samma takt som de senaste decennierna och för arbetsskador gäller nollvision. Dessa hållbarhetsmål blir nu likställda med koncernens finansiella mål enligt ett nytt styrelsebeslut på Södra. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • SLU får 39 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om skogstillväxt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt skogsforskningsprojekt vid SLU i Umeå får drygt 39 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. En forskargrupp, ledd av professor Torgny Näsholm, hoppas kunna ge en helt ny bild av de nordliga skogarnas kol- och vattencykler. / SLU
  Läs mer
 • Frukostmöte: Ökad tillväxt

  Etiketter: Skog
  Välkommen till frukostmöte torsdag 22:a okt! Kom på frukost och ta tillfället att lära dig mer om hur vi kan öka tillväxten i våra skogar med olika metoder. Vi går också genom vad som är mest lönsamt samt vad som ska undvikas. Att hushålla med skogen på ett lönsamt sätt i skogliga åtgärder är mycket viktigt och allra oftast avgörande tillsammans med skogsvårdande åtgärder. Därför håller vi ett kostnadsfritt frukostmöte i detta ämne. Välkomna på torsdag 22:a okt kl. 7-9 till Rådgivarkontoret, Gamlebygymnasiet i Gamleby.
  Läs mer

Sidor