Skogstekniska klustret

 • Optisk mätteknik och rymddata effektiviserar den skogliga värdekedjan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt. "Många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process", säger Kenth Johansson, VD på Adopticum. / Skogstekniska klustret
  Läs mer
 • Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora aktörer i skogsindustrin. Men den tilltänkta klienten var inte industrin, utan naturen. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Tjejer lär sig om skogsbranschen på skogskollo i Örnsköldsvik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under tre dagar får tjejer i åldern 11-12 chansen att lära sig mer om skogsbranschen. Det är Skogen i Skolan i Västernorrland och Skogstekniska klustret som för femte året anordnar skogskollo för tjejer. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Skogsnolias jämställdhetssatsning: ”Det handlar om överlevnad”

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsnolias resa mot världens mest jämställda skogsmässa uppmärksammas bland utställare och branschföreträdare. – Att Skogsnolia tagit klivet att jobba med jämställdhet är oerhört viktigt. Det handlar om överlevnad för branschen, säger Skogstekniska klustrets vd, Linda Nyström. / #Skogsnolia
  Läs mer
 • Skogens dag visade på möjligheter och behovet av samsyn

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, ordförande Mellanskog, Lena Ek, ordförande Södra och Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog
  Riskanalysen av hot, möjligheter, svagheter och styrkor på Skogens dag visade att skogen är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna, en omdebatterad råvara och även en källa till naturupplevelser. Behovet av samsyn när det gäller både definitioner och värderingar var en röd tråd under dagen.
  Läs mer
 • Skogens dag - smart tillväxt

  Etiketter: Skog
  För fjärde året i rad samverkar Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet i att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. Torsdagen den 1 februari möts vi på Grand Hôtel i Stockholm för en gemensam SWOT-analys av nutid och framtid. SkogsSverige rapporterar från dagen. / Skogens dag
  Läs mer
 • Skogens Dag lockar 100-talet deltagare från hela Sverige

  Etiketter: Skog
  Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsvetenskapliga fakulteten SLU och Umeå universitet arrangerar Skogens Dag under Västerbottensdagarna på Grand. Årets tema är en SWOT-analys av svenskt skogsbruk. Deltagarna kommer att analysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter i dagens och framtidens skogsbruk. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • - Roligast var att köra skotare!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Märta Alexandersson kör skotare på Skogskollo för tjejer
  Så lät det när 20 tjejer fick prova på att bruka skog och lära sig mer om skogens produkter. Dessutom fick de lära känna de vilda djuren på Skansen. - Totalt har 100 tjejer fått möjlighet att delta på Skogskollo för tjejer som pågått på flera orter i landet, säger Lena Jonsson, projektledare.
  Läs mer
 • Idag börjar Skogskollo för tjejer på Skansen

  Skogstekniska klustret och Skogen i Skolan anordnar Skogskollo för tjejer på Skansen. Foto: Sandra Lee Pettersson
  – Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare. / Skogstekniska klustret och Skogen i Skolan
  Läs mer
 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag

  Etiketter: Skog
  H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag under Västerbotten på Grand Hôtel 2017. Skogens dag fokuserar på hela värdekedjan och under dagen kommer besökarna bland annat få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur regionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog. / Skogstekniska klustret
  Läs mer

Sidor