skogstekniker

 • Dags för nya skogstekniker att hitta till Gammelkroppa!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsteknikerprogrammet, för mer info om utbildningen och behörighetskrav gå in under menyn skogstekniker programmet här på hemsidan. Sista ansökningsdagen är 3 maj 2021! Välkommen till oss! ❤️ / Gammelkroppa
  Läs mer
 • Behörver du vidareutveckla dig?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden. Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. Finner du de inte skapar vi dem åt er! / Gammelkroppa skogsskola
  Läs mer
 • Flest kvinnor som tar högskoleexamen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Högskolan har slagit sitt eget rekord från det tidigare toppåret 2012/13 med en ökning på 2 500 studenter. Nu är siffran uppe i 65 000 som tog examen 2014. Kvinnorna stod för 70 procent. Siffrorna kommer från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) där man gläds, men också är bekymrad över att den högre utbildningen är starkt könsuppdelad. Närmare 70 procent av det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor. Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina. Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter, jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer och skogstekniker. / Statskoll.se
  Läs mer
 • Skogliga utbildningar på Gammelkroppa

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Här finner du Sveriges minsta högskola som examinerar 25 skogstekniker vartannat år. Idag bedrivs också flertalet korta skoglig utbildningar samt jaktverksamhet. På gång: intensivkurs skogsbruk & energiproduktion, naturvärdesbedömning, natur- och kulturmiljövård och skyddsdikning/dikesrensning. / Gammelkroppa
  Läs mer
 • Jobb i skogen: En ny lärorik höst på Gammelkroppa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att få ett jobb i skogen behöver du en skoglig utbildning. Under studieåret 2012/2013 har 25 Skogstekniker utexaminerats från Gammelkroppa. Samtidigt har 4 st. grupper vidareutbildats och byggt på sin skogliga kompetens med kursen Skoglig arbetsledare (SAL). Några har bytt bransch och fått nya skogsjobb. Totalt sett har över 75 personer gått ut i nya arbetsroller och för några till en helt ny bransch. / Gammelkroppa
  Läs mer
 • Det rör sig i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För 20 år sedan lades den dåvarande skogsteknikerutbildningen ned. Nu startar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en ny utbildning, skogligt basår, bland annat med tanken att bredda sökandeunderlaget till skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Lär dig allt om skogen på Gammelkroppa

  Etiketter: Skog
  Fältövning på skoglig introduktionskurs
  I det natursköna Värmland, strax bortom Filipstad ligger den anrika kurs- och konferensgården Gammelkroppa där du bland annat kan gå högskoleutbildningen Skogstekniker. Här finns också ett stort antal utbildningar och kortare kurser som till exempel skogs- och mångbruk, skoglig intensivkurs och till hösten utökas utbudet med tätortsnära skogsbruk.
  Läs mer