skogssverige.se/lika-villkor

 • Vad innebär lika villkor?

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lär dig mer på SkogsSverige! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Tre utmaningar för ökad jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsnäringen har insett att ökad jämställdhet är bra men det går ändå långsamt framåt. Det konstaterar genusforskaren Elias Andersson på SLU i Umeå som har idéer för att snabba på utvecklingen. / Skogsland
  Läs mer
 • Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet. / SLU
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra till final i Svenska Jämställdhetspriset

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det står nu klart att Norra Skogsägarna är nära att erhålla det Svenska Jämställdhetspriset. Under gårdagens överläggningar med juryn behandlades de fem verksamheter som gått vidare till det sista steget i processen. Bland finalisterna finns – förutom Norra Skogsägarna – Arbetsmiljöverket, Malmö stad, Eskilstuna kommun och Norrbottens läns landsting. / Norra
  Läs mer
 • Den ojämställda rekryteringsprocessen vid SLU – en genusanalys

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En utlyst professur vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förra våren fick 34 sökande – alla män, trots att ämnet bedöms ha en jämvikt mellan män och kvinnor. Då ställdes frågan om rekryteringen fungerar optimalt och om det är annonstexterna som är problemet? Nu presenteras en genusanalys av hela rekryteringsprocessen. / SLU
  Läs mer
 • Bokrelease: Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 10-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi. / SLU
  Läs mer
 • Jämställdhet en överlevnadsfråga

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsriket Västerbotten har de senaste åren lyft fram en rad åtgärder för ökad jämställdhet. Vi ser gärna att det nationella skogsprogrammet nu också tar intryck och driver på arbetet i hela landet, skriver flera tunga företrädare för norra Sverige. / Skogsland
  Läs mer
 • Hela lönen, hela tiden - utmaningar för ett jämställt arbetsliv

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Arbetslivet i Sverige är inte jämställt. De förhållanden och villkor som kvinnor och män möter på arbetet ser i hög grad olika ut beroende på var de arbetar, vad de arbetar med, och om de befinner sig i ett kvinno- eller mansdominerat yrke. Bristen på jämställdhet i arbetslivet får stora konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå. / Statens offentliga utredningar
  Läs mer
 • Panelsamtal om jämställdhetsarbet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under Skogsnäringsveckan deltog forskare från institutionen för skoglig resurshushållning och projektet "Jämställdhet som branschgemensam strategi", tillsammans med representanter från näringen, i ett panelsamtal kring praktiskt jämställdhetsarbete. / SLU
  Läs mer

Sidor