skogssverige.se

 • GMO-träd – farliga eller inte?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Efter lokala protester mot genmanipulerade aspar i Våxtorp, Halland, bjuder skogsforskarna nu in allmänheten till Europas största fältförsök av GMO-träd. Efter en insändare i HP började forskarna bakom försöksodlingarna i Våxtorp att fundera över hur de skulle hantera kritiken. / HP.se
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens styrelse besöker brandområdet

  Etiketter: Skog
  Den 10 juni besöker Skogsstyrelsens styrelse samt generaldirektör Monika Stridsman brandområdet i Västmanland. Under dagen besöks dels Sveaskogs blivande ekopark samt Västerås stifts marker i nordvästra delen av brandområdet. Syftet med besöket är att informera styrelsen om Skogsstyrelsens arbete efter branden. För närvarande ligger fokus på att ge stöd till markägarna vid restaurering av vägarna genom brandområdet samt hur de ska gå till väga för att det åter ska bli skog i området. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya standarder påverkar träbyggandet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu lanserar Svenskt Trä uppdaterade byggbeskrivningar där hänsyn tagits till en rad nya beräkningsregler, krav, hållfasthetsklasser och standarder. Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och återfinns hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Gott om både timmer och massaved

  Etiketter: Skog
  På den svenska virkesmarknaden har vi för tillfället en relativt ovanlig situation. Över landet är det generellt gott om både timmer, massaved och cellulosaflis. När det gäller massaveden är det en tydlig konsekvens av de industrinedläggningar som skett i Sverige och Norge. / Skog och Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Skapa en egen blomsteräng

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vill du skapa ett stycke vacker natur som får sommarkänslorna att svalla? Allt du behöver är ett stycke näringsfattig mark. Så in traktens ängsflora och sköt den efter konstens alla regler så garanterar vi en blomsterprakt som framkallar njutning och harmoni. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vaccinera familjen mot TBE

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Om du bor eller vistas i områden där fästingar och TBE-smitta förekommer är det viktigt att vaccinera dig mot TBE, fästingöverförd hjärninflammation. / Fästing.nu
  Läs mer
 • Visioner för skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är en viktig ekonomisk källa för många. Camilla Sandström är lektor på Umeå universitet och statsvetenskapliga institutet. Här berättar hon om hur man ska ta tillvara på skogen så att människan kan bo där. För undersökningar visar att vi faktiskt i framtiden vill ut i skogen och på landet. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • Ledare: När helgedomen är borta

  Etiketter: Skog
  Ledare. I höstas åkte jag bil genom Dalarna mot Orsa och hör då på lokalradion att en äldre kvinna gråter. Kvinnan har kedjat fast sig vid Stackmora tullkvarn, en mycket välbevarad kvarn med anor från 1700-talet. Skälet till kättingen är att Stockholms miljödomstol har bestämt att kvarnen vid Oreälven ska utplånas från jordens yta. I ett sista desperat försök att bevara spåret av en kultur tar hon till civil olydnad. Men helgedomen ska suddas bort, berättelsen ska få ta slut, berättelsen om ett brukat landskap. Här ska visas vem som bestämmer! / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Extra fältkontroller av avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför just nu kontroller av alla avverkningsanmälningar som rör skog i Blekinge. Detta för att ytterligare förbättra hur urvalet görs för fältbesök och verka för att bättre miljöhänsyn tas. – Vi vill få en bättre bild av hur avverkningsanmälningarnas hänsynsredovisning, det vill säga hur man planerar att ta hänsyn till natur- och kulturvärden, stämmer överens med den hänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagens bestämmelser. Genom att kontrollera alla får vi en uppfattning om hur vi ska göra våra urval inför kommande fältbesök, säger Johan Harrysson, distriktschef, Skogsstyrelsen. /
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. Några råd är: röj granungskogen vid 2-4 meters höjd, gallra skogen tidigt, undvik, eller gallra svagt, i granskog högre än 20 meter. Läs mer om stormfällning på SkogsSverige.
  Läs mer

Sidor