skogssverige.se

 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. Läs mer på SkogsSverige hur du hanterar detta. / SkogsSverige
  Läs mer
 • 840 nya bostäder 
i trästad för unga

  Etiketter: Trä och träindustrin
  840 bostäder, tennisbanor, parker och terrassodling. Centerpartiet vill bygga en helt ny stadsdel för ungdomar mellan Hallonbergen och Brotorp i Sundbyberg. Helt i trä. / Mitt i
  Läs mer
 • Se framtidsmässan live!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På söndag den 23 februari arrangerar Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Södra Skogsägarna en framtidsmässa med fokus på ett klimat i förändring. Här kan du se mässan live! Sändningen börjar på söndag kl 13.00. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • SCA hjälper unga flyktingkvinnor i Södra Sudan att stanna i skolan

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  SCA ökar närvaron i skolan bland unga flyktingkvinnor i Södra Sudan genom att tillhandahålla sanitetsbindor. Möjligheten att kunna gå i skolan är avgörande för en ung flyktingkvinnas livssituation och de extra påfrestningar och utmaningar hon är utsatt för. / SCA
  Läs mer
 • Barrmassaved testas i fabrik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Mellanskog har slutit ett avtal med Härjedalens Miljöbränsle om leverans av barrmassaved till brikett- och pelletsfabriken. / ATL
  Läs mer
 • Holmen: Förbättring kan komma inom sågade trävaror - SO

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin
  Skogsbolaget Holmen kan framöver komma att se en förbättring inom sin sågade trävaruverksamhet Holmen Timber i takt med ett ökat byggande. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Skellefteå Kraft rekommenderar SCA Bionorr

  Etiketter: Bioenergi
  Under våren avslutar Skellefteå Kraft försäljningen av pellets. För att trygga leveranserna av pellets till kunderna och skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta använda pellets som värmekälla i fortsättningen har man nu hittat en ersättningsleverantör. / Webfinanser
  Läs mer
 • Fler avsättningar av skog hotar Norrbottens framtid

  Etiketter: Skog
  Det är med stor oro vi följer debatten om svenskt skogsbruk. I höga tonlägen anklagar miljörörelser skogsbruket för att inte ta tillräcklig naturvårdshänsyn, och att för lite skog skyddas. / Skogsland
  Läs mer
 • Varning för sankmark

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Nu testas de nya digitala vattenkartorna som visar var marken är för våt att köra på. Snart kan den finnas i var mans telefon. Men Anneli Ågren på SLU vill bromsa introduktionen. / Skogen
  Läs mer
 • Skogliga utbildningar på Gammelkroppa

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Här finner du Sveriges minsta högskola som examinerar 25 skogstekniker vartannat år. Idag bedrivs också flertalet korta skoglig utbildningar samt jaktverksamhet. På gång: intensivkurs skogsbruk & energiproduktion, naturvärdesbedömning, natur- och kulturmiljövård och skyddsdikning/dikesrensning. / Gammelkroppa
  Läs mer

Sidor