skogssverige.se

 • ”Familjen Grankvist” flyttade in i SP:s forskningsvilla

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bostadsminister Stefan Attefall (KD) bar symboliskt in den första kartongen när den fiktiva familjen Grankvist i dag flyttade in i den nya energieffektiva forskningsvillan i trä på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås. Nu påbörjas en tvåårig mätperiod inom det EU-finansierade projektet Need 4B. / VVS-forum
  Läs mer
 • Ny forskarskola stärker skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KK-stiftelsen ger 18 miljoner kronor till forskarskolan FORIC, en ny satsning av Mittuniversitetet och företag inom den fiberbaserade industrin. ”Vi i Sverige är duktiga på att ta fram nya innovationer, men måste bli bättre på att lyfta dessa från metod till industrin”, säger Öjvind Sundvall, vd på PulpEye. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • Södra bygger ut massabruket i Värö

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södras styrelse beslutade vid sammanträdet den 24 februari att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Nu inleds arbetet med att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. / Södra
  Läs mer
 • Beviljade stöd till Nokås och Ädellövskogsbruk år 2013

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen beviljade under 2013 ut stöd till Nokås med 19,6 miljoner kronor. Dessutom beviljades det 20,7 miljoner i stöd för ädellövsskogsbruk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 200 hektar skog skyddad i Jämtlands län 2013

  Etiketter: Skog
  Jämtland var ett av de län som tecknade flest naturvårdsavtal 2013. Totalt skyddades över 200 hektar skog i länet genom biotopskydd och naturvårdsavtal. I Jämtlands län bildades totalt 30 områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal till en yta av 203 hektar. Efter Västra Götalands län så var Jämtlands län det län där det bildades flest nya områden med naturvårdsavtal 2013. Skogsstyrelsen har i Jämtlands län under 2013 beslutat om biotopskydd för 6,7 miljoner kronor och tecknat naturvårdsavtal för 2,8 miljoner kronor. Beloppen avser den ersättning som betalats ut till markägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Man får vara blind för att inte se problemen”

  Etiketter: Skog
  Göran Persson är orolig för skogsindustrin. Han konstaterar att det behövs ett lyft med nya produkter, det gäller bioenergin, sågverken och inte minst pappersindustrin. Han framhåller att staten kan hjälpa till med allt från pilotanläggningar till att lyfta fram trä byggandet och ge draghjälp åt träexporten till Kina. / Skogsägaren
  Läs mer
 • Ta motorsågskörkortet!

  Etiketter: Skog
  Skogstekniska i Alfta är ledande inom utbildning för det mekaniserade skogsbruket. 15 lärare/instruktörer med en mycket bred kompetens inom skog och industri utbildar mellan 1500 – 2000 elever per år företrädesvis på den svenska marknaden men även internationellt. Här kan du ta motorsågskörkortet och utbilda dig till skogsbrukstekniker. / Skogstekniska
  Läs mer
 • Paperboards marginal för utsläpp minskar

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesunds Paperboard vill ha för stor marginal på sina utsläpp och därför förlorar bolaget sitt överklagande. I samband med att Iggesund Paperboard vill öka sin produktion har de också renoverat sin biobränslepanna för tio miljoner kronor. Det finns också planerna på att öka produktionen vid Iggesund Timbers sågverk, vars torkanläggning drivs från samma panna. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Lag om handel med timmer och trävaror

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Lagen innehåller bestämmelser om den behöriga myndighetens kontroll av att timmerförordningen följs. Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamhet som innebär att släppa ut timmer och trävaror på marknaden. Vidare får den behöriga myndigheten meddela förelägganden och förbud samt besluta om att ta om hand timmer eller trävaror som uppenbart härrör från olaglig avverkning. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Pappersbruksmuseet i Frövi inbjuder till fortsatt samarbete

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  "Kultursnabbköpet" under Vinterspår visade möjligheterna. Nu inbjuder Frövifors Pappersbruksmuseum i Frövi till fortsatt samarbete med kulturella och kreativa verksamheter: "Denna typ av evenemang är perfekta att ha i våra lokaler", säger Mikael Tiderman. / Nätverket Lindekultur
  Läs mer

Sidor