skogssverige.se

 • Hanna Kankainen, SkogsSveriges sociala ambassadör berättar om Skogis-granar

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Hanna Kankainen, student på Jägmästarprogrammet, ambassadör för SkogsSveriges sociala medier och ansvarig för årets försäljning av Skogis-granar
  Sedan över femtio år tillbaka säljer Jägmästarestudenterna granar i Stockholm och levererar även till hovet. Hanna Kankainen är SkogsSveriges ambassadör för sociala medierna och PR-ansvarig för Skogis-granar.
  Läs mer
 • Svenska träd på SkogsSverige

  Etiketter: Skog
  Svenska träd på SkogsSverige
  Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika slag. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. Lär dig mer om våra svenska träd! / SkogsSverige
  Läs mer
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Etiketter: Skog
  Målet för SkogsSveriges intressenter är att sprida kunskap om skog och att öka rekryteringen till skogssektorn. SkogsSverige förmedlar information om skogssektorn till allmänheten, skogliga studenter och tjänstemän samt opinionsbildare genom våra kommunikationskanaler webbplatsen skogssverige.se, fem nyhetsbrev samt de sociala medierna Facebook och Twitter. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Julgransodlarna börjar förbeda sig för julen

  Etiketter: Julgranar
  Det är 2,5 månader till julafton. I Sverige produceras mest vanlig gran, ”rödgran” (Picea abies) som julgran. Odlingarna är oftast relativt extensivt skötta, eftersom försäljningspriset på rödgran inte ger ekonomiskt utrymme för mer intensiva åtgärder. Några ytterligare Picea-arter används, bl a blågran (Picea pungens var. glauca) och serbisk gran (Picea omorika). I sydligaste Sverige, på goda lokalklimatlägen, kan nordmannsgran (Abies nordmanniana) odlas. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogen brinner med jämna mellanrum

  Etiketter: Skog
  Senast skedde det sommaren 2014 i Västmanland i den ojämförligt största skogsbranden i Sverige i modern tid. Närmare 14 000 hektar hann eldhärjas innan branden var helt släckt. Även om samhället idag vill bekämpa skogsbränder av säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl så är brand ett naturligt inslag i många skogsekosystem. Läs mer om skogsbrand på SkogsSverige! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Välkommen Pontus som SkogsSveriges nya ambassadör för sociala medierna!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Pontus Wickberg, skogsmästarstudent och ambassadör för SkogsSveriges sociala medier
  Sedan flera år tillbaka har SkogsSverige haft skogliga studenter som ambassadörer både från Skogsmästarskolan och Jägmästarprogrammet på SLU. Sedan Carl Danielsson har gått vidare inom skogssektorn välkomnar vi Pontus Wickberg som ny ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. Läs mer om Pontus!
  Läs mer
 • SkogsSverige önskar alla läsare en glad midsommar och solig ledighet!

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige har sommarledigt 27/6-7/8
  Mellan den 27/6 till 7/8 tar SkogsSverige sommarledigt och återkommer med nyheter och nyhetsbrev från den 8/8. Under denna tid kan du inte heller ställa frågor i SkogsSveriges frågelåda. Du kan följa oss på sociala medier där en del nyheter kommer att publiceras under denna tid. SkogsSverige kommer i augusti att rapportera från MellanskogsElmia och Föreningen Skogens höstexkursion. Vi önskar er alla en härlig sommar!
  Läs mer
 • Stormfällning - dyrt, farligt och förödande

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormfällning på SkogsSverige
  Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. På SkogsSveriges sidor om stormfällning får du tips om skogsskötsel för att undvika stormskador och säkerhet i skogen. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Vad blir ditt skogliga val till hösten?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Carl Danielsson, student på Skogsmästarskolan och en av SkogsSveriges ambassadörer för våra sociala medier
  Om man ska söka sig till sin drömutbildning i höst var det sista dagen i fredags, men jag vet från egen erfarenhet att den slutgiltiga ansökan ofta ändras fram till midnatt sista ansökningsdagen. För fyra år sedan slängde även jag in en ansökan med skogligt basår längst upp i prioriteringen. Carl Danielsson, är student på Skogsmästarskolan och också en av SkogsSveriges ambassadörer för våra sociala medier. Läs mer om Carl!
  Läs mer
 • Genom SkogsSveriges nyhetsbrev får du skogliga kunskaper och omvärldsbevakning

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige har fem nyhetsbrev som ger dig skogliga kunskaper och omvärldsbevakning. I det dagliga nyhetsbrevet samt veckobrevet får du omvärldsbevakning med skogliga nyheter från de nio ämnesområdena som finns på SkogsSveriges webbplats, dvs Skog, Papper, Trä, Massa & papper, Bioenergi, Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Politik & ekonomi samt Lika villkor. Från SkogsSveriges Frågelåda får du ett nyhetsbrev laddat med kunskap! En gång i månaden kan du läsa alla frågor som besvarats av Expertpanelen som består av ett 90-tal forskare och specialister från skogssektorn. Är du intresserad av vad som händer på de skogliga utbildningarna på SLU och Linnéuniversitetet är nyhetsbrevet Forskning & rapporter något för dig. Här får du reda på när seminarier sker, du kan läsa avhandlingar och får reda på när doktorandtjänster blir utlysta. SkogsSverige har dessutom ett nyhetsbrev på engelska, World Forest News, med internationella skogliga nyheter. Prenumerera på våra nyhetsbrev! / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor