skogssverige.se

 • Södra gör storsatsning på hänsyn vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Nu förbereder Södra implementeringen av Skogsstyrelsens målbilder för miljöhänsyn med fokus på miljöhänsyn vid slutavverkningar. Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga avsättningar. / Södra
  Läs mer
 • 60 hektar skog skyddades i Västernorrland 2013

  Etiketter: Skog
  2013 skyddade Skogsstyrelsen nio områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal i Västernorrlands län. Totalt betalades 6,8 miljoner kronor ut till markägare i länet. I år satsas drygt 6 miljoner kronor på skydd av skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ivars framfart ger arbetstillfällen

  Etiketter: Stormfällning, Trä och träindustrin
  De stora mängder träd som föll under stormen Ivars blåsiga dagar måste tas om hand och skickas till sågen. Detta ger arbetstillfällen. / Länstidningen
  Läs mer
 • Södra skog flyttar in på Kindasågen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra skog flyttar sitt kontor från Åtvidaberg till Kisa. Ett tiotal medarbetare berörs. Kontoret vid Viresjö såg utanför Åtvidaberg ägdes tidigare av Södra Timber Kindasågen i Kisa. / Corren
  Läs mer
 • Planerad avverkning blir faktum i Marsta-trakten

  Etiketter: Skog
  Förra veckan höll Akademiförvaltningen information för boende i Marsta angående den förestående avverkning som ska utföras i området. Ett tiotal bybor hade kommit för att ta del av nyheten och lyssna i fall en kompromiss var möjlig. / Upplands nyheter
  Läs mer
 • Kraftig resultatförbättring för Norra

  Etiketter: Skog
  Trots ett negativt resultat blev verksamhetsåret 2013 ett bra år för Norra Skogsägarna. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar koncernen ett resultat om -17,5 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med 68,3 miljoner. Nettoomsättningen under perioden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Likviditeten är fortsatt god och inlåningen från medlemmarna ligger stabilt på en hög nivå. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Arbetet med ett nationellt skogsprogram kan börja

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat om nya etappmål inom miljömålssystemet. Skogsstyrelsen välkomnar att en bred dialogprocess blir starten för ett nationellt skogsprogram. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Release av Papermaking towards the future/Forskningsprogram

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Hur ser framtidens pappersprodukter ut? Vilka kommer att producera dem och hur? Svaren finns i Papermaking towards the future - Innventia Global Outlook Report. Välkommen att ta del av rapporten och hur Innventias kommande forskningsprogram kommer att bana väg för framtiden på vår releasefest för Papermaking towards the future och Innventia Research Programme 2015-2017! Välkommen till Innventia den 17/3 kl 17-19.
  Läs mer
 • Preem satsar 300 miljoner i Göteborgs Hamn

  Etiketter: Bioenergi
  Preem ska investera 300 miljoner kronor på att bygga om raffinaderiet i Göteborgs Hamn, för att fördubbla produktionen av grön diesel. Preem har beslutat att kraftigt öka produktionen av sin Evolution Diesel, bolagets diesel med en tredjedel förnyelsebart innehåll som exempelvis tallolja eller andra vegetabiliska eller animaliska oljor. Dagens volymer av den grönare dieseln på 400 000 ton talloljediesel per år beräknas fördubblas med den nya investeringen. / Transportnet
  Läs mer
 • Sverige tar andelar på kinesisk trävarumarknad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ifjol nådde Kinas import av sågade trävaror nya rekordnivåer. Importen från Sverige mer än trefaldigades men står fortfarande bara för drygt 2 procent av totalen. / Skogsland
  Läs mer

Sidor