skogssverige.se

  • Undvik angrepp av granbarkborre efter stormen

    Etiketter: Skog, Stormfällning
    Skogsstyrelsen bjuder in till fem stycken skogsträffar där effekterna av höstens stormar är temat. För att undvika angrepp av granbarkborre är det viktigt att prioritera att få ut stormfällt granvirke ur skogen innan sommaren. I Västerbottens län orsakade stormen Hilde till största delen skador på tallskog. Framförallt var det ung tallskog, klar för gallring, som blåste omkull. Trots det är viktigast att prioritera att få ut granvindfällen ur skogen för att undvika angrepp av granbarkborre, framförallt i de södra och kustnära delarna av länet där det tidigare varit problem med granbarkborre. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Södra inför gallringspremie

    Etiketter: Skog
    Från och med idag, den 4 mars, inför Södra en gallringspremie på barrmassaved på 30 kr/m3fub. - Det här ger förutsättningar för en ökad gallringsaktivitet och möjlighet för våra medlemmar att sköta sin skog. Därmed stärks skogsgårdens lönsamhet på både kort och lång sikt. Samtidigt går det hand i hand med ett ökat behov av pappersmassa tillverkad av gallringsved med anledning av den växande konsumtionen av mjukpapper, säger Håkan Larsson skogsdirektör i Södra. / Södra
    Läs mer
  • Angiven naturlig föryngring i avverkningsanmälan 2013

    Etiketter: Skog
    Andelen angiven naturlig föryngring i avverkningsanmälan har minskat successivt. Från att ha uppgått till drygt 35 procent i början av 1990-talet uppgick den till 12 procent 2013. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Fallande priser på skogsfastigheter under 2012

    Etiketter: Skog
    Under 2012 var genomsnittspriset på försålda skogsfastigheter i hela landet 56 300 kronor per hektar vilket var fem procent lägre än 2011. Högst var priset i Götaland (84 200 kronor per hektar) och lägst i Norra Norrland (24 200 kronor per hektar). / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Ny teknik ska fånga regnskogsskurkar

    Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
    Noggrannare kontroll av världens skogar väntar. Eller, med andra ord, det kommer att bli mer, snabbare och bättre kartläggning av illegal skövling. Ett 40-tal olika grupper bildade nyligen GFW, Global forest watch, vid ett möte i Washington. / SvD
    Läs mer
  • Följ Carl Danielssons liv som student på Skogsmästarskolan

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Carl Danielsson studerar på Skogsmästarskolan och är SkogsSveriges ambassadör på vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto. Läs mer om vilka ämnen Carl studerar och vad utbildningen innebär. / SkogsSverige
    Läs mer
  • Debatt: Alliansens politik äventyrar skogen

    Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
    Den biologiska mångfalden i skogen är inget vi har råd att äventyra. I det korta perspektivet kan ökat skogsskydd visserligen stå emot maximal produktion. Men i förlängningen bygger trots allt hela skogsindustrin, liksom en hel del turism och andra företag med skogen som bas, på att råvaran, det vill säga skogen, mår bra. Bevarar vi skogens mångfald har vi en försäkring när ett förändrat klimat vänder upp och ner på förutsättningarna. / Dagens Industri
    Läs mer
  • Nu är pengarna för betesinventeringen satt

    Etiketter: Friluftsliv & jakt, Massa- och pappersindustrin
    Skogsbranschen har bestämt sig, Nu ska man finansiera inventeringar av betesskador över hela landet från och med 2015. – Den nya älgförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och inventeringen av betesskador är en viktig del som saknas i underlaget för älgförvaltningsgrupperna, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog. / Skogsland
    Läs mer
  • Bergs Timber koncentrerar verksamheten till ett rörelsedrivande bolag

    Etiketter: Trä och träindustrin
    Bergs Timber har under de senast två åren genomgått stora förändringar. Delar av verksamheten har lagts ned, skogstillgångarna har sålts, personalstyrkan har bantats och sortimentet har kraftigt förändrats. Samtidigt genomförs nu en större investering i Mörlundas såglinje. / Bergs Timber
    Läs mer
  • Anmälan till Holmens Årsstämma 2014

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Årsstämma hålls tisdag den 8 april kl. 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Ombud anmäler sig per telefon 08 - 666 21 11 eller per post till följande adress: Holmen Aktiebolag, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 08 - 666 21 11 eller per post till följande adress: Holmen Aktiebolag, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. / Holmen
    Läs mer

Sidor