skogssverige.se

 • Sverige behöver fler kvinnor inom skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utmanat högnivågruppen inom skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi att intensifiera arbetet. I samband med den Internationella kvinnodagen skickar han ett brev till gruppen för att fråga hur arbetet går. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Kallelse till SCA:s årsstämma

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30). / SCA
  Läs mer
 • Mellanskog Södermanland exporterar massaved

  Etiketter: Skog
  Mellanskog exporterar nu ca 4000 m3fub barrmassaved till industri i Europa från skogsägare i Södermanland. Det finns allt för få köpare av massaved i Södermanland vilket lett till en stagnerad prisbild och minskad konkurrens om råvaran. Mellanskog, virkesområde Sörmland har därför valt att exportera ca fyra tusen kubikmeter barrmassaved från Oxelösunds hamn. / Mellanskog
  Läs mer
 • Ökad hyvelproduktion och nyanställningar vid Södras sågverk i Ramkvilla

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södras sågverk i Ramkvilla utökar med ett nattskift på hyvellinjen, vilket innebär att den årliga, hyvlade produktionen ökar med 30 000 kubikmeter. Förändringen medför nyanställning av sex personer. / Södra
  Läs mer
 • Kvotplikt för biodrivmedel – justeringar i lagen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Skogsindustrierna har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets avseende en promemoria om ändring i lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Ändringen innebär att drivmedel inom handelssjöfarten inte kommer att omfattas av kvotplikten, vilket Skogsindustrierna tillstyrker. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Platser kvar på kurser i hållbara träkonstruktioner i mars

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Hållbara trädäck och andra utomhuskonstruktioner av trä är en endagskurs den 18/3. Kursen handlar om trämaterial och träkonstruktioner utomhus t.ex. trädäck, träskärmar, träräcken och trästolpar. Hållbara fasader och balkonger av trä är en endagskurs den 19/3. Kursen handlar om trämaterial och konstruktionslösningar för fasader och balkonger. Båda kurserna baseras på handböcker och guider som SP Trä har publicerat. / SP
  Läs mer
 • Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Det var målet med den träkonferens som genomfördes i den polska staden Poznan i början av mars i år. Statssekreterare Magnus Kindbom och ambassadör Staffan Herrström deltog i eventet. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Idérikt klassrum

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morse haglade det. Emellanåt droppar det iskallt från träden. Ett gäng blivande lärare F-3 har dragit på sig stövlarna för att lära mer om skogen som klassrum i bokbackarna bakom Stora Torp (där förresten Skogssällskapet tidigare hade kontor).
  Läs mer
 • Från granved till textilfiber

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nu kan man spinna textilfibrer av träråvara vid Karlstads universitet och detta innebär att en ny typ av forskning etableras vid universitetet. För skogsindustrin i Sverige, och kanske speciellt i Värmland, kan detta bli mycket betydelsefullt. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Stora Enso stärker samarbetet med IFC i Guangxi i Kina

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  IFC investerar 356 miljoner RMB (43 MEUR) i Stora Ensos konsumentkartongbruk. Stora Enso stärker samarbetet med International Finance Corporation (IFC) som ett led i utvecklingen av sitt toppmoderna plantage-, kartong- och massabruksprojekt i Guangxi i Kina. IFC investerar 356 miljoner RMB (43 MEUR) i projektet, vilket motsvarar ett innehav på 5 procent i projektet. Stora Enso fortsätter att äga 83 procent av projektet, och återstående del ägs av Guangxi Forestry Group Co. Ltd och Beihai Forestry Investment & Development Company Ltd. / Svensk Papperstidning
  Läs mer

Sidor