skogssverige.se

 • Varning för sankmark

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Nu testas de nya digitala vattenkartorna som visar var marken är för våt att köra på. Snart kan den finnas i var mans telefon. Men Anneli Ågren på SLU vill bromsa introduktionen. / Skogen
  Läs mer
 • Skogliga utbildningar på Gammelkroppa

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Här finner du Sveriges minsta högskola som examinerar 25 skogstekniker vartannat år. Idag bedrivs också flertalet korta skoglig utbildningar samt jaktverksamhet. På gång: intensivkurs skogsbruk & energiproduktion, naturvärdesbedömning, natur- och kulturmiljövård och skyddsdikning/dikesrensning. / Gammelkroppa
  Läs mer
 • Läs Mellanskogs bokslutskommuniké

  Etiketter: Skog
  Mellanskogs försålda volym minskade med 9 % till 4 566 tm3fub (5 045) och omsättningen sjönk till 2 889 Mkr (3 366). Detta har präglat verksamhetsåret. Genom ett tidigt beslutat besparingsprogram har flera åtgärder genomförts och resultatet har trots volymminskningen kraftigt förbättrats. Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 14,7 Mkr (-33,1) och resultatet före skatt blev 10, 4 Mkr (-60,6). / Mellanskog
  Läs mer
 • Följ Carl Danielssons liv som student på Skogsmästarskolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sedan den 22 januari är Carl Danielsson ambassadör för SkogsSveriges Facbook-sida och Twitter-konto. Följ hans studier och studentliv på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg - en av de skogliga utbildningarna som finns som ger ett yrke inom skogssektorn. / SkogsSveriges Facebook-sida
  Läs mer
 • Skogsdag 8 mars

  Etiketter: Skog
  Den 8 mars kl 10 – 14 är det skogsdag på Stensätter i Vånga socken i Östergötland. Skogsdagen fokuserar på ekskogsskötsel samt maskindemonstration av ATV och miniskotare. Det är även kampanjpris på skogsplantor under skogsdagen 8 mars. 10 % rabatt på kvarvarande sortiment. / Allskogsservice
  Läs mer
 • Student från Skogsmästarskolan delar med sig i sociala medier

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Carl Danielsson går den andra terminen av sex på skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Han kommer att berätta om utbildningen och studentlivet på SkogsSveriges och Skogen i Skolans Facebook-sidor och Twitter-konton. - Jag blev intresserad av skog och framför allt internationellt skogsbruk under en resa i Nicaragua, säger Carl. Skogsmästarskolan är en av flera skogliga utbildningar som går att välja efter gymnasiet.
  Läs mer
 • Träffa SkogsSverige och Föreningen Skogen på SLU:s Märgträff

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Varje år deltar antal företag och föreningar i Märgträffen för att träffa jägmästarstudenterna på SLU i Umeå. Mellan föreläsningarna sker mingel bland montrarna där du träffar oss på SkogsSverige och Föreningen Skogen. Vi erbjuder prenumeration av våra nyhetsbrev och tidningen Skogen. Du kan också följa oss på våra webbplatser och sociala medier.
  Läs mer

Sidor