skogssverige.se

 • Bergs Timber koncentrerar verksamheten till ett rörelsedrivande bolag

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bergs Timber har under de senast två åren genomgått stora förändringar. Delar av verksamheten har lagts ned, skogstillgångarna har sålts, personalstyrkan har bantats och sortimentet har kraftigt förändrats. Samtidigt genomförs nu en större investering i Mörlundas såglinje. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Anmälan till Holmens Årsstämma 2014

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Årsstämma hålls tisdag den 8 april kl. 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Ombud anmäler sig per telefon 08 - 666 21 11 eller per post till följande adress: Holmen Aktiebolag, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående fält och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 08 - 666 21 11 eller per post till följande adress: Holmen Aktiebolag, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. / Holmen
  Läs mer
 • Södra gör storsatsning på hänsyn vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Nu förbereder Södra implementeringen av Skogsstyrelsens målbilder för miljöhänsyn med fokus på miljöhänsyn vid slutavverkningar. Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga avsättningar. / Södra
  Läs mer
 • 60 hektar skog skyddades i Västernorrland 2013

  Etiketter: Skog
  2013 skyddade Skogsstyrelsen nio områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal i Västernorrlands län. Totalt betalades 6,8 miljoner kronor ut till markägare i länet. I år satsas drygt 6 miljoner kronor på skydd av skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ivars framfart ger arbetstillfällen

  Etiketter: Stormfällning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De stora mängder träd som föll under stormen Ivars blåsiga dagar måste tas om hand och skickas till sågen. Detta ger arbetstillfällen. / Länstidningen
  Läs mer
 • Södra skog flyttar in på Kindasågen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra skog flyttar sitt kontor från Åtvidaberg till Kisa. Ett tiotal medarbetare berörs. Kontoret vid Viresjö såg utanför Åtvidaberg ägdes tidigare av Södra Timber Kindasågen i Kisa. / Corren
  Läs mer
 • Planerad avverkning blir faktum i Marsta-trakten

  Etiketter: Skog
  Förra veckan höll Akademiförvaltningen information för boende i Marsta angående den förestående avverkning som ska utföras i området. Ett tiotal bybor hade kommit för att ta del av nyheten och lyssna i fall en kompromiss var möjlig. / Upplands nyheter
  Läs mer
 • Kraftig resultatförbättring för Norra

  Etiketter: Skog
  Trots ett negativt resultat blev verksamhetsåret 2013 ett bra år för Norra Skogsägarna. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar koncernen ett resultat om -17,5 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med 68,3 miljoner. Nettoomsättningen under perioden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Likviditeten är fortsatt god och inlåningen från medlemmarna ligger stabilt på en hög nivå. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Arbetet med ett nationellt skogsprogram kan börja

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat om nya etappmål inom miljömålssystemet. Skogsstyrelsen välkomnar att en bred dialogprocess blir starten för ett nationellt skogsprogram. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Release av Papermaking towards the future/Forskningsprogram

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hur ser framtidens pappersprodukter ut? Vilka kommer att producera dem och hur? Svaren finns i Papermaking towards the future - Innventia Global Outlook Report. Välkommen att ta del av rapporten och hur Innventias kommande forskningsprogram kommer att bana väg för framtiden på vår releasefest för Papermaking towards the future och Innventia Research Programme 2015-2017! Välkommen till Innventia den 17/3 kl 17-19.
  Läs mer

Sidor