skogssverige.se

 • Jan Wahlberg ny marknadschef på Moelven Valåsen AB

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Jan Wahlberg (43) från Karlstad har blivit utsedd till marknadschef på Moelven Valåsen AB. Wahlberg kommer från de egna leden och har jobbat med försäljning på Moelven Valåsen sen 2001. Före det kommer han från Moelven Norsälven AB samt Westwood AB. / Moelven
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Undvik angrepp av granbarkborre efter stormen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen bjuder in till fem stycken skogsträffar där effekterna av höstens stormar är temat. För att undvika angrepp av granbarkborre är det viktigt att prioritera att få ut stormfällt granvirke ur skogen innan sommaren. I Västerbottens län orsakade stormen Hilde till största delen skador på tallskog. Framförallt var det ung tallskog, klar för gallring, som blåste omkull. Trots det är viktigast att prioritera att få ut granvindfällen ur skogen för att undvika angrepp av granbarkborre, framförallt i de södra och kustnära delarna av länet där det tidigare varit problem med granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra inför gallringspremie

  Etiketter: Skog
  Från och med idag, den 4 mars, inför Södra en gallringspremie på barrmassaved på 30 kr/m3fub. - Det här ger förutsättningar för en ökad gallringsaktivitet och möjlighet för våra medlemmar att sköta sin skog. Därmed stärks skogsgårdens lönsamhet på både kort och lång sikt. Samtidigt går det hand i hand med ett ökat behov av pappersmassa tillverkad av gallringsved med anledning av den växande konsumtionen av mjukpapper, säger Håkan Larsson skogsdirektör i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Angiven naturlig föryngring i avverkningsanmälan 2013

  Etiketter: Skog
  Andelen angiven naturlig föryngring i avverkningsanmälan har minskat successivt. Från att ha uppgått till drygt 35 procent i början av 1990-talet uppgick den till 12 procent 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fallande priser på skogsfastigheter under 2012

  Etiketter: Skog
  Under 2012 var genomsnittspriset på försålda skogsfastigheter i hela landet 56 300 kronor per hektar vilket var fem procent lägre än 2011. Högst var priset i Götaland (84 200 kronor per hektar) och lägst i Norra Norrland (24 200 kronor per hektar). / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny teknik ska fånga regnskogsskurkar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Noggrannare kontroll av världens skogar väntar. Eller, med andra ord, det kommer att bli mer, snabbare och bättre kartläggning av illegal skövling. Ett 40-tal olika grupper bildade nyligen GFW, Global forest watch, vid ett möte i Washington. / SvD
  Läs mer
 • Följ Carl Danielssons liv som student på Skogsmästarskolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Carl Danielsson studerar på Skogsmästarskolan och är SkogsSveriges ambassadör på vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto. Läs mer om vilka ämnen Carl studerar och vad utbildningen innebär. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Debatt: Alliansens politik äventyrar skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den biologiska mångfalden i skogen är inget vi har råd att äventyra. I det korta perspektivet kan ökat skogsskydd visserligen stå emot maximal produktion. Men i förlängningen bygger trots allt hela skogsindustrin, liksom en hel del turism och andra företag med skogen som bas, på att råvaran, det vill säga skogen, mår bra. Bevarar vi skogens mångfald har vi en försäkring när ett förändrat klimat vänder upp och ner på förutsättningarna. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Nu är pengarna för betesinventeringen satt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsbranschen har bestämt sig, Nu ska man finansiera inventeringar av betesskador över hela landet från och med 2015. – Den nya älgförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och inventeringen av betesskador är en viktig del som saknas i underlaget för älgförvaltningsgrupperna, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog. / Skogsland
  Läs mer

Sidor