skogssverige.se

 • Emmy och Isabella tar tar över som skogsägare

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Emmy Andersson och Isabella Melkersson
  Emmy Andersson och Isabella Melkersson går första året av tre på Svenljunga naturbruksgymnasium med inriktning skog. De har växt upp på landet och bådas pappor är skogsägare. - Jag går högskoleinriktat och kommer att söka in till Skogsmästarskolan, säger Isabella. - Jag vill köra skördare och arbeta med manuell huggning, säger Emmy. Båda står i monter på #SkogsElmia
  Läs mer
 • Följ SkogsSverige under SkogsElmia och Skogsnolia

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige rapporterar från SkogsElmia och Skogsnolia
  SkogsSverige kommer att göra reportage från mässorna SkogsElmia den 4-6 juni och Skogsnolia den 11-13 juni. Följ oss på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter.
  Läs mer
 • Stora skogsavverkningar diskuteras i Sorsele

  Etiketter: Skog
  Den 4 juni besöker Skogsstyrelsens sektorsråd Sorvatliden utanför Sorsele. Temat för dagen är hur stora avverkningar påverkar landskapsbild och miljö. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vilken fastighet är mest värd i framtiden?

  Etiketter: Skog
  Du som har nästan bara granskog löper större risk att bli utsatt för skador till följd av klimatförändringarna. Se film om hur du kan påverka värdet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogskemi har lagt grunden för kommande satsningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogskemi, samarbetsprojektet mellan skogs- och kemiindustri samt akademi och institut, har avslutat fas 2 och slutrapporten finns nu att beställa. Arbetet har pågått under tre år och omfattat ingående studier av tre värdekedjor för att ta fram drop-in-kemikalier från svensk skog till kemi. I projektet har detaljerade tekniska processtudier gjorts och arbetet har mynnat ut i dels ett antal konkreta rekommendationer och dels i en fortsatt satsning på framställning av metanol från sulfatmassaprocesser. / SP
  Läs mer
 • Skog till salu på webben

  Etiketter: Skog
  Den nya sajten ”Skog till salu” kommer att vara intressant för de flesta som planerar ett skogsförvärv. Genom att samla landets totala utbud på en plats förbättras tillgängligheten, och möjligheten att nå nya grupper utanför de traditionella kanalerna ökar, menar Andreas Forsberg på Norra Skogsbyrån. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skatteförenklingsutredningen vill slopa skogskontot

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skatteverket, Advokatsamfundet och LRF är några av dem som ställer sig bakom syftet med regeringens skatteförenklingsutredning, där allt ska bli enklare för den enskilde skogsägaren. Remissvaren har lämnats i början av 2015 och någon större enighet i sakfrågorna är svårt att se. / Stora Enso
  Läs mer
 • Asylum – en installation skapad i industriell mljö

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I en industrilokal i Strömsbruk i norra Sverige arbetar multikonstnären Nils-Olof Hedenskog i sitt anletes svett. På sex månader ska han åstadkomma en installation som förhoppningsvis ska väcka intresse på många konstinstitutioner världen över. Råmaterialet är kartong, och han arbetar med Invercote från Iggesund Paperboard. / Iggesund Paperboard
  Läs mer
 • Packaging Arena och Paper Province vill gå samman

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Föreningarna Packaging Arena och Paper Province har kompletterande kompetenser, hjärtefrågor och nätverk. Tillsammans vill föreningarna skapa en ännu starkare plattform för framtiden genom att verka som en och samma organisation. Föreningarnas styrelser föreslår därför att Packaging Arena går in i Paper Province. Ett förslag som först måste godkännas av Packaging Arenas egna medlemmar. / Paper Province
  Läs mer
 • Future Forests i Almedalen 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests är på plats under politikerveckan i Almedalen tillsammans med SLU. Tisdagen den 30 juni håller Future Forests ett seminarium med titeln ”Vad kan ett mer aktivt skogsbruk ge i framtidens förnybara samhälle?” / Future Forests, SLU
  Läs mer

Sidor