skogssverige.se

 • WoodWisdom-Net fokuserar på nya skogsbaserade produkter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I april är det officiell kick-off för 23 nya projekt inom WoodWisdom-Net+ Programme. Innventia medverkar i fyra projekt varav ett som koordinator. Projekten ska utveckla nya gröna kompositmaterial från skogssektorn. Framställningen innebär nya affärsmöjligheter för industrin och samtidigt ett resurseffektivt utnyttjande av råvaror och energi. / Innventia
  Läs mer
 • Vad vill skogsägaren satsa på?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  För skogsägarna är det fortsatt viktigt att skogsbruket ger en ekonomisk,avkastning, även om beroendet av denna extrainkomst i de flesta fall är lågt. För skogsägarna är en hög produktion,av timmer prioriterat även för den närmaste framtiden men ett ökat samägande och en åldrande skogsägarkår kan ge andra aspekter av skogsägandet en ökad betydelse. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg den 2-5 september

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogsindustrin sysselsätter 60 000 personer och exporterade 2012 för 123 miljarder kronor. Totalt omsätter branschen cirka 220 miljarder kronor per år. Men hur ofta hör man svenska politiker prata om hur viktig den är för svensk industri? / Svenska Mässan
  Läs mer
 • Forskningspengar till vattenvård, landsbygdsutveckling och effektivare föryngring av skog

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogssällskapet och de närstående stiftelserna Stina Werners fond och Winquists stiftelse delar i år ut sammanlagt 12,5 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård. I år har anslag beviljats bland annat till projekt om kantzoner mot vatten, skogens sociala värden som motor för landsbygdsutveckling och effekter av naturhänsyn i skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Anmälan till Skogsnäringsveckan 2014

  Etiketter: Skog
  Nu kan du anmäla dig till Skogsnäringsveckan 2014. Anmälan är öppen till och med den 28 mars. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Inget försäkringsskydd - tvingas betala ändå

  Etiketter: Skog
  Göran Petterson sa upp sin försäkring och skyddet upphörde i februari. Men enligt Fora var han ändå tvungen att han betala premien för hela 2014 - utan att få något försäkringsskydd. – Om premien är betald så ska försäkringsskyddet gälla, anser Göran Pettersson. / Skogsland
  Läs mer
 • Med passion för maskiner och bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Laurens Veer, general manager på CBI Europe B.V. i Nederländerna, har en brinnande passion för maskiner och för sitt arbete. CBI Europe B.V. är ett helägt dotterbolag till amerikanska Continental Biomass Industries Inc. och ett passionerat och drivande företag när det gäller att tillverka innovativa tekniska system och lösningar för framtidens miljöer. / World Bioenergy 2014
  Läs mer
 • Miljarder omsätts i svensk naturturism

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas. / forskning.se
  Läs mer
 • Webb-TV: Förbundet visar svensk natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sedan 2009 har Svenska Jägareförbundet drivit ett projekt som numera kallas för ”Nya svenskar i naturen”. Projektet är en del i organisationens integrationssatsning och syftar till att öka kunskapen och intresset för svensk natur och friluftsliv bland invandrarungdomar genom friluftsdagar. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Roligt simulatorskytte lockade på Vildmarksmässan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  - Det är viktigt att försöka fånga upp de här intresserade ungdomarna på ett bra sätt, det borde Jägareförbundet bli ännu bättre på, säger Rolf Eriksson som också har god erfarenhet av ungdomar genom sitt engagemang som skjutledare för jägarexamen. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor