skogssverige.se

 • Lovö blir naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun, Stockholm. – Vi är mycket glada att vi nu får ett långsiktigt skydd för det värdefulla område som Lovön med omnejd utgör. Det borgar för att området kan behålla sin särprägel, fortsätta vara ett omtyckt besöksmål och därmed bidra till en attraktiv storstadsregion. Samtidigt hindras inte de planerade vägprojekten av reservatet, säger Göran Åström, miljödirektör vid Länsstyrelsen. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Experter förutspår lönsam omställning av pappersindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Vikande efterfrågan på tryckpapper i kombination med en lovande framtid för nya klimatvänliga produkter driver på omställningen av pappersindustrin. Rapporten Innventia Global Outlook Papermaking Towards the Future presenterar de viktigaste trenderna och drivkrafterna för framtidens papperstillverkning. / Innventia
  Läs mer
 • Cellulosaelektronik en nyckelfaktor i nytt energilagringsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Billig energilagring leder till smartare energianvändning och gör det enklare att producera förnyelsebar energi. Projektet MODULIT ska utveckla en ny typ av lagringsenheter med hjälp av tryckt elektronik. / Innventia
  Läs mer
 • Umeåforskare bjuder till världskonferens om ett av skogsforskningens hetaste spår

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I augusti 2014 kommer forskarelit och industrirepresentanter till Umeå för att hålla konferens om ett av de allra hetaste forskningsspåren inom förädling av och användning av trädråvara: Lignin och dess applikationer. Konferensen Lignin 2014 är en av de första i världen som tar ett samlat grepp om växtpolymeren lignin, från grundforskning om dess uppbyggnad till industriell uppskalning och kommersialisering av produkter. Den arrangeras av det skogsforskningskluster som finns vid Umeås två universitet, under ledning av Umeå Plant Science Centre och forskningsmiljön Bio4Energy. / Bio4Energy
  Läs mer
 • Annica Gerentz blir kommunikationsdirektör i Södra

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog
  Annica Gerentz har utsetts till kommunikationsdirektör i Södra . Hon tillträder den 1 maj, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Skogar från Bergvik Skog blir 130 nya naturreservat

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att byta marker innebärande att 35 000 ha skogmark med höga naturvärden blir nya naturreservat. Värdet på dessa skogar uppskattas till ca 1,5 miljarder kr. Bergvik Skog får samtidigt möjlighet att från staten, för motsvarande värde, köpa skogar där ett hållbart skogsbruk bedrivs. / Bergvik Skog
  Läs mer
 • Setra investerar i Nyby sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Setra har beslutat att uppgradera befintligt justerverk på Nyby sågverk. Investeringen inbegriper helt ny maskinutrustning, nytt kapsystem samt att automatsortering installeras. Investeringen är en del i det effektiviseringsprogram som drivs inom Setra med syfte att ytterligare stärka träindustriföretagets konkurrenskraft. / Setra
  Läs mer
 • Sveaskogs årsredovisning 2013

  Etiketter: Skog
  - Års- och hållbarhetsredovisningen är en aktuell presentation av Sveaskogs verksamhet som beskriver var vi står i dag men framför allt vart vi är på väg. Vi kvantifierar våra mål kring hållbart företagande och har en gedigen redovisning om vårt hållbarhetsarbete, säger Linda Andersson, informationschef på Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Mellanskog höjer timmerpriserna

  Etiketter: Skog
  Jämfört med förra sommaren har valutasituationen förbättrats något för de svenska sågverken. Efterfrågan på timmer har stärkts och Mellanskog höjer nu timmerpriserna utanför stormområdet. / Mellanskog
  Läs mer
 • Fler aktiva kvinnor behövs i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och föreningen Grenverket bjuder in till två inspirerande kvällar i Ronneby där regeringens jämställdhetsstrategi för skogsbruket presenteras. Att enskilt skogsägande ska vara lika självklart för kvinnor som för män och att bemötande av män och kvinnor ska ske på lika villkor är ett av tre fokusområden i regeringens jämställdhetsstrategi för skogsbruket. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor