skogssverige.se

 • Ludvika kommun får åtta nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Cirka 3 300 hektar skogs- och myrmarker i Ludvika kommun kommer att få status som naturreservat. – Jätteroligt att en större areal i Ludvika kommun blir skyddad, säger Fredrik Enoksson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Vretagymnasiet satsar på skogsplanerare

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Tema Skogsskolor: Vretagymnasiet har fått klartecken från yh-myndigheten att starta utbildning för skogsplanerare i augusti 2014. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Innventias Renserikonferens firar 30 år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Redan 1984 höll vi i den första renserikonferensen och i april är det dags för årets renserikonferens som hålls i Karlstad. I år ligger fokus på säkerhetsfrågor och Wood 2012 - Stora Enso Skoghalls nya renseri. / Innventia
  Läs mer
 • 1500 värdefulla träd i Uppsala län ska vårdas

  Etiketter: Skog
  2014 ska Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen frihugga, röja kring samt beskära gamla, grova träd i Uppsala län. Målet är att vårdande åtgärder ska göras på 1500 träd i odlingslandskapet. Projektet genomförs inom Landsbygdsprogrammet och har beviljats 3,1 miljoner kronor från EU:s jordbruksfond. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Höjdgradienter hjälper oss att förstå den globala uppvärmningens påverkan i Arktis

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Klimatförändringarna, och framförallt ökade temperaturer, förväntas vara störst i Arktis som består av de ekosystem som också förväntas vara mest känsliga för klimatförändringar. Jämfört med i väldigt många andra ekosystem är de arter som är vanliga i Arktis nämligen anpassade till extrema förhållanden såsom korta växtsäsonger, låga temperaturer och låg tillgänglighet på näringsämnen, framförallt kväve. (pdf-dokument) / Fakta Skog
  Läs mer
 • Skötselråd vid stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Gå över hela fastigheten och skaffa dig en bild av skadornas omfattning. Innan du börjar upparbeta skadade träd. Kontakta din virkesköpare! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Trädröjningen fortsätter i Kronoskogen i Ängelholm

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Arbetet med att ta bort stormfällda träd i Kronoskogen fortsätter. Den senaste tidens blåsande har lett till att ännu fler träd fallit. Sveaskog tror att arbetet kan vara färdigt i mitten av maj. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna öppnar skogsbyrå

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lägger nu in ytterligare en växel i arbetet med att erbjuda det bästa stödet för skogsägare och lanserar ett nytt varumärke – Norra Skogsbyrån. Många skogsägare känner otrygghet över både ekonomi och redovisning. Andra grubblar i sin tur över nästa generation skogsägare eller hur skogen egentligen mår. Frågorna är många och osäkerheten kan vara stor. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Kronviltet är ett hot mot älgstammen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den intensiva granodlingen även på tallmarker resulterar i sjunkande kalvvikter på grund av att kon inte kan äta foder med bra kvalitet under vintermånaderna. Nu ser vi ytterligare ett hot mot älgstammen – kronviltet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Läroplats för bättre naturhänyn

  Etiketter: Skog
  Varför är naturhänsyn viktigt? Svaret på den frågan är grunden i en ny tjänst på webben som ska hjälpa skogsägarna att bli ännu bättre på naturhänsyn. Det är Skogforsk som lanserar Kunskap Direkt Naturhänsyn som består av drygt 120 sidor med både handfasta råd och en förståelse för varför naturhänsyn är viktigt. En produktionsskog tillåts nämligen aldrig bli biologiskt gammal. / Skogsland
  Läs mer

Sidor