skogssverige.se

 • Fornlämningar kan skadas vid röjning efter stormen Ivar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Ivar drog in med full kraft och orsakade stora skador på fornlämningar. Nu kan markägare, skogsägare och entrepenörer få råd och hjälp hur som ska skydda fornlämningar när man röjer efter stormen. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Biogasleveranserna säkras med nytt projekt

  Etiketter: Bioenergi
  Norra Sverige är världsledande då det gäller förnybar energi, men inte när det gäller fordonsgas. Det vill vi ändra på och har därför skickat in en projektansökan till EU och Ten-T där vi vill se till att andelen fordonsgas ökar och tankställen för det kommer till. / BioFuel Region
  Läs mer
 • SCA stödjer Faktums tidningsförsäljare med hygienprodukter

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Första leveransen av hygienpåsar sker denna vecka till gatutidningsförsäljare som lever i hemlöshet och socialt utanförskap i Götaland. / SCA
  Läs mer
 • Ekologiska risker med exotiska trädslag

  Etiketter: Skog
  Den främsta drivkraften bakom att introducera nya trädslag inom skogsbruket är att öka produktionen samt att öka tillgången på träråvara av olika kvaliteter. Enligt FAO (2010) består 25% av jordens produktionsskogar av introducerade, exotiska trädslag. Införandet har inte alltid varit utan problem och ett antal ekologiska problem har rapporterats. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma

  Hösten 2014 arrangerar CNV tillsammans med Avdelningen för Miljökommunikation den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursen går för femte året i rad och hålls i Uppsala. Första samling sker 5-6 september och avslutande träff 5-6 december 2014. / CNV
  Läs mer
 • Lodjursjakt i Halland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det blir skyddsjakt på ett lodjur i Halland, det står klar sedan Naturvårdsverket sagt ja till detta. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • SLU:s alumner inspirerar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hör när Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, berättar om när hon utbildade sig till jägmästare på SLU. / SLU
  Läs mer
 • Papper och tryck en del av lösningen

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  En del av skolans kris kan bero av bristen på aktuella läroböcker. För många elever utgör läromedlen sannolikt ett hopkok av nya och gamla böcker, kopior, utskrifter från nätet och egen informationssökning. En del av lösningen skulle kunna vara nya och aktuella läroböcker, skriver Göran Gustafsson och Magnus Hall. / nwt.se
  Läs mer
 • Avloppsrening som producerar biogas

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare vid Karlstads universitet ska genomföra ett forskningsprojekt om energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappers- och massabruk. Satsningen är finansierad av Värmeforsk och den totala projektkostnaden är 2 052 000 kronor. / Webfinanser
  Läs mer
 • Sveaskog försvarar sitt skogsbruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sveaskog har kritiserats för att tidigare skyddade skogar nu avverkas. Värdet på den skyddade skogen blir högre, motiverar Sveaskog sitt agerande. / Norrbottenskuriren
  Läs mer

Sidor