skogssverige.se

 • Konflikt om fri skoteråkning

  Etiketter: Skog
  Intresset för friåkning på skoter har ökat explosionsartat. Men alla är inte positiva till det här. I Klimpfjäll vill markägare och jägare införa ett lokalt skoterförbud eftersom de menar att skoteråkarna förstör för både djur och natur. – Vi ser ingen annan utväg. Den här freerideåkningen skadar återväxten på skogen. Skogsplantorna blir nedkörda och det skadar djurlivet. Vi har mycket djur som söker skydd i den här skogen på vintern och de måste få lugn speciellt nu på vårvintern, annars dukar de under, säger Conny Larsson. / Svt Västerbottennytt
  Läs mer
 • Debatt: Trendbrott i det skogliga miljöarbetet

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Så har då den av regeringen sedan länge aviserade propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster lagts fram för beslut i riksdagen. Nu ska två år av statligt utredningsarbete, och LRF Skogsägarnas påverkansarbete, äntligen gå i mål. / Skogsland
  Läs mer
 • Unga skogar – ett kostnadseffektivt reservatsalternativ

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dagens skogar skiljer sig mycket från det naturliga skogslandskapet. En orsak till detta är att brukandet av skog pågått under en lång tid, och blivit allt intensivare till följd av drivkraften att utnyttja så mycket av skogsråvaran som möjligt. Denna näst intill heltäckande omvandling av våra skogar har lett till att många växter och djur har minskat i antal. Av Sveriges ca 20 000 utvärderade skogsarter är idag drygt 10 % rödlistade. För att motverka denna trend kan man utföra åtgärder på flera olika nivåer, allt från att lämna enskilda träd vid avverkning, till att avsätta stora reservat. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Nu är det bråttom, fast det finns gott om tid

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  I södra- och mellersta Norrland samt i delar av södra Sverige finns det stormskadad skog som måste upparbetas. Det är ännu gott om tid innan arbetet måste vara slutfört, men det är bråttom att kontakta avverkarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nej igen till Rovdjursföreningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rovdjursföreningen går miste om ytterligare bidragspengar från Naturvårdsverket. Det blir nej på föreningens ansökan om ytterligare 310 000 kronor i projektbidrag. / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Paper Love - konstverk i kartong från Stora Enso Skoghalls Bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I lördags (15/3) var det vernissage på utställningen Paper Love på galleri Sebastian Schildt+, Nybrogatan 25 i Stockholm. Det är den värmländska konstnärinnan Helena Bengtsson som ställer ut sina konstverk gjorda i papper och kartong. Stora Enso Skoghalls Bruk är ett av de värmländska bruken som Helena fått kartongmaterial av till sin utställning. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Positiv syn på jakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vår acceptans för klövviltsjakt ökar. En orsak är att de växande viltbestånden skapar problem som trafikolyckor och betesskador. Men vår förtjusning i kött från vilt bidrar också. / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • Sköta skogen på eget sätt blev räddningen

  Etiketter: Skog
  De sköter om sin skog på sitt sätt och det kan vara just det som räddade dem från en större katastrof. – Generellt har vi klarat oss ganska bra, det finns andra som inte gjorde det, säger Kim Woxlägd, skogsägare i Våge. / Länstidningen
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. Stormskogen bjuder på extra stora utmaningar. Det är träd som fastnat i andra träd, stammar i spänn och rotvältor som kan slå igen. Arbete i stormfälld skog ska bara göras av erfarna, och alltid i sällskap om olyckan skulle vara framme. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor