skogssverige.se

 • Upparbetningen efter stormen Egon klar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten. Den 10-11 januari 2015 slog stormen Egon till över södra Sverige och skadade 2,5-3 miljoner kubikmeter skog. Hälften av den skadade volymen beräknas ha drabbat Södras medlemmar. Arbetet med att ta hand om det stormskadade virket har försvårats av det fuktiga vädret under vintern. / Södra
  Läs mer
 • Med Byamossarna har nu Värmland 170 naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har nyligen tagit beslut om naturreservatet Byamossarna i Arvika kommun. Byamossarna är ett stort skogs- och myrkomplex som utgörs av en mosaik av myrar, tjärnar och skogsmark. Arealen för reservatet är över 700 hektar och området är populärt för friluftsliv framförallt under vintertid. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • LRF tackar nej till regeringens vargkommitté

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, kommer inte delta i den vargkommitté som inrättats av regeringen för att stödja arbetet med en ny rovdjurspolitik. LRF, med flera andra organisationer, vill istället att den nuvarande rovdjurspolitiken genomförs som beslutat. / LRF
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer
 • Vänerply mot ljusa tider

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De investeringar som genomförts vid Moelven Vänerply AB ger resultat. Efter en period med inkörning av de nya maskinerna och intrimning av den bantade organisationen, är produktionen nu stabil. – Vi har arbetat hårt och nu har vi lagt inkörningsutmaningar bakom oss, men det finns naturligtvis alltid en del finjusteringar kvar att göra. Det tog lite längre tid än vi räknat med att nå full kapacitet med de nya maskinerna, säger VD Ari Heikkinen. / Moelven
  Läs mer
 • Sverige störst på barrträvaror till Nordafrika

  Etiketter: Skog
  Samtidigt som Nordafrika minskade sin totala import av barrträvaror under första kvartalet med 11 procent så ökade den ryska exporten till regionen med 13 procent jämfört med 2014. Under årets första kvartal minskade Sveriges export av barrträvaror till Nordafrika med en procent till 569.000 kubikmeter, vilket motsvarar en tredjedel av Nordafrikas totala import av barrträvaror.
  Läs mer
 • Se SkogsSveriges film från #SkogsElmia sista dagen den 6/6!

  Etiketter: Skog
  #SkogsElmia pågick den 4-6/6 i Vaggeryd utanför Jönköping och den tredje dagen bestod av skotartävlingen Bästa mästaren med vinnare av Skol-SM från tidigare år. Christer Andersson vann med minsta möjliga marginal. Nationaldagen bjöd på blandat väder med både regn och sol för de ca 8.000 besökarna. Totalt kom ca 27.000 besökare och SkogSverige tackar #SkogsElmia för mycket väl genomfört arrangemang. Se det avgörande delmomentet och uppvisningar av andra skogsmaskiner samt små och stora mässdeltagare i SkogsSveriges film från den 6/6 2015.
  Läs mer
 • Se SkogsSveriges film från #SkogsElmia den 5/6!

  Etiketter: Skog
  Den andra mässdagen innehöll allt från frierier till spikslagning där allt skedde i mässmontrarna på #SkogsElmia. Se stillbilder och videoklipp i SkogsSveriges film.
  Läs mer
 • Hundratals utställare mötte tusentals besökare på SkogsElmia

  Etiketter: Skog
  Gunilla Lidén, marknadsföring och medlemsansvarig Föreningen Skogen
  På SkogsElmia träffas skogsägare, entreprenörer, skogstjänstemän och leverantörer av maskiner och tjänster för skogsbruket. Mässan tar plats i Vaggeryd, några mil utanför Jönköping. Efter en stormig dag före skogsmässan inleddes den första dagen med sol. Besökare och utställare har utbytt åsikter, många har provat på att testa och provköra maskiner och diskuterat investeringsbeslut. Temat för 2015 är skogsskötsel och gallring. #SkogsElmia
  Läs mer
 • Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger

  Etiketter: Skog
  Olle Olsson, Röjdåfors AB blev 2015 års Golden Logger
  Av 20 nominerade skogsföretag valdes fem kandidater ut. Exempel på kriterier är att företaget ska vara ett svenskregistrerat företag med god likviditet och fler än tre anställda. En branschkunnig jury gjorde därefter djupintervjuer med de fem finalisterna. Tävlingen ”The Golden Logger” arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia. Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger på #SkogsElmia.
  Läs mer

Sidor