skogssverige.se

 • Förhastat om naturbruksgymnasier

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den politiska majoriteten inom landstinget i Norrbotten föreslår nu att landstinget ska avhända sig ansvaret för de två naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn, Piteå, av besparingsskäl. I stället ska det utredas om respektive kommun kan ta över huvudmannaskapet. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • De har uppfunnit mjuk elektronik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH och universitetet i Stanford konstruerat med hjälp av cellulosa från träd. Förutom att elektroniken och batteriet är elastiskt och formbart finns det ytterligare en ny egenskap: Det går att lagra betydligt mer energi på mindre plats än i konventionella batterier. / KTH
  Läs mer
 • Helene Biström föreslås till ny styrelseordförande i Sveaskog AB

  Etiketter: Skog
  Styrelsen i Sveaskog AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma i mitten av i juni 2015 där Helene Biström föreslås väljas till ny styrelseordförande i Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • FSC® på frammarsch

  Etiketter: Skog
  Nya medlemmar, ökad certifiering och bekräftelse att certifieringen spelar roll för den brukade skogen. FSC spelar roll för skog och människor. / FSC
  Läs mer
 • Miljöpolitiken på fel spår

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Myndigheter och beslutsfattare måste lyfta blicken och fokusera på hur vi med hjälp av ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk kan skapa störst klimat- och samhällsnytta, fastslår Jonas Eriksson. Gör man det kommer skogen att vara motorn i utvecklingen mot ett hållbart samhälle som bidrar till jobb och hållbar tillväxt i hela landet. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Ny skogsstrategi för EU – hur påverkar den dig?

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I slutet av förra månaden antog EU-parlamentet en ny skogsstrategi, efter tre års arbete i kommissionen och ett halvår i just parlamentet. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogliga trender i världen - ny rapport i Future Forests

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rapporten presenterar delprojektet Skogliga trender i världen. Redaktörer för rapporten är forskarna Erik Westholm och Karin Beland Lindahl. Rapporten ingår i en serie av rapporter där Future Forests presenterar sina resultat i ett mer lättsmält format – jämfört med vetenskapliga artiklar. Ansvarig utgivare är Annika Nordin, programchef för Future Forests. / Future Forests
  Läs mer
 • Finalisterna klara till The Golden Logger!

  Etiketter: Skog
  Nu är finalisterna klara till The Golden Logger 2015, utmärkelsen till den skogsentreprenör som utmärkt sig på ett extra positivt sätt som inspiratör och förebild i branschen. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Olaglig och oetisk björnjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västernorrland anser att björnjakten bitvis bedrivs både oetiskt och olagligt och nu skärper man tonen mot jägarna i årets björnjaktsbeslut. / Svt Västernorrland
  Läs mer
 • Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 500

  Etiketter: Trä och träindustrin
  TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebär en höjning med 500 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern i mars. / TMF
  Läs mer

Sidor