skogssverige.se

 • Att anpassa skog till rennäring och naturvård

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Många samebyar kämpar för att överleva och finnas kvar i Sverige. Framförallt handlar det om hur skogen ska skötas så att det kan fortsätta gynna samerna. Forskarna Erik Valinger och Torgny Lind har studerat tre samebyar och berättar om sina resultat. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • 74 ton på väg

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Senaste veckan har både Regeringen och Riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer. Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som Riksdagens Trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Lager av rundvirke och massaflis första kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 10,2 miljoner m³fub (kubikmeter barkat virke) per den 31 mars 2015. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rösta fram årets svenska naturpärla

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. En ny Sifo-undersökning visar att naturen har en stor plats i svenskarna liv. Idag har vi fortfarande långt kvar för att nå målet för skyddad natur till år 2020. Under de kommande fem åren behöver vi skydda hälften så mycket till som vi gjort de senaste 100 åren – så takten för att uppnå det målet måste öka. Därför vill WWF att allmänheten hjälper till att rösta på sina favoriter bland de fantastiska naturområden som saknar eller behöver bättre skydd. / WWF
  Läs mer
 • Helikopteruppföljning av 200 hyggen i Västernorrland

  Etiketter: Skog
  Den 21 och 22 maj genomför Skogsstyrelsen en koncentrerad insats och kontrollerar cirka 200 hyggen i Ångermanland och Medelpad med hjälp av helikopter. Syftet är att följa upp hur det går med återväxten av skog efter avverkningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna lanserar skog till salu

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar en ny webbplats där Sveriges hela utbud av skogsfastigheter är samlat. / ATL
  Läs mer
 • Malwas potential bekräftas av Världsbanken

  Etiketter: Skog
  Världsbanken har beviljat Vitryssland ett lån på totalt ca 41 miljoner dollar för inköp av ”Low Impact Machinery”. Malwa är inbjuden i upphandlingen av 109 st beståndsgående skördare och skotare som skall ingå i satsningen på ett uthålligt och miljövänligt skogsbruk i Vitryssland. / Malwa
  Läs mer
 • Jenny Wik Karlsson första kvinnliga ordföranden för Svenska FSC

  Etiketter: Skog
  Vid Svenska FSC:s årsstämma utsågs Jenny Wik Karlsson till ordförande för styrelsen. Wik Karlsson har varit engagerad i förening under många år som representant för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) i den sociala kammaren. Det är första gången sedan Svenska FSC bildades som föreningen har en kvinnlig ordförande och som kommer från den sociala kammaren. / FSC
  Läs mer
 • Samråd mellan skogsbruk och rennäring

  Etiketter: Skog
  Camilla Widmark är forskare på SLU i Umeå vid Institutionen för skogsekonomi. Hon föreläser om att man måste hitta en bra samarbetsmetod mellan skogsindustrin och samerna, eftersom båda parterna är intresserade av att använda skogen. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • The New Normal: Besk medicin för basindustrin

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Svensk basindustri är extremt beroende av den globala konjunkturen. Eftersom vi inte räknar med några kraftig valutarörelser de närmaste kvartalen kommer produktionen att utvecklas svagt i de flesta av basindustrins branscher. Vi räknar dock med fortsatt produktionstillväxt inom sågade trävaror. Det beskrivs i Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport som släpps idag. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor