skogssverige.se

 • Vindkraftetablering och rennäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anna Skarin är forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU. Här berättar hon om sina studier i hur renar reagerar i områden där man har byggt vindkraft. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • Sex kortfilmer om skog ska nyansera bilden av svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  "Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tillsammans med fem kundföretag tagit fram innehållet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Dumpat skräp i skogen, vad gäller?

  Etiketter: Skog
  Skogen kan tidvis bjuda på överraskningar. Det finns skogsägare som upptäcker båttrailers, dumpade kylskåp, komposthögar, utbrända bilar, skjul och till och med nergrävd jordvärme på sin skogsfastighet. Så frågan är vad jag som skogsägare kan göra när jag möter överraskningar i min egen skog? Filip Herlitz, jur kand och VD på Argum ger svar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogsbrukets effekter på kvicksilver – miljöforskare till Future Forest

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Naturvetaren Karin Eklöf är sedan årsskiftet verksam inom Future Forests. Hon studerar problematiken kring skogsbruket och läckaget av kvicksilver till vattenmiljöer. Kvicksilver ackumuleras i sin tur i levande organismer i vattendrag, och mycket gifter samlas i fiskar högt upp i näringskedjan. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Hårt tryck på Nordens skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid. / SLU
  Läs mer
 • Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

  Etiketter: Skog
  Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor. – Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor. Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt två miljoner mer än när det var som sämst, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola. / Södra
  Läs mer
 • Skogsindustrins viktigaste mötesplatser går samman – tre starka event under samma tak

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Adforum, världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin, och Elmia, som bland annat arrangerar mässor inom bioenergisektorn, har tecknat avtal om att sammanföra sina mässor för att skapa en stark och tidsenlig mötesplats för innovationer och nya användningsområden för råvaror från skogsindustrin. Med start 2016 arrangerar de tillsammans International Wood Biorefining Week den 24-26 maj på Stockholmsmässan. / Elmia
  Läs mer
 • Komatsu Forest satsar stort på förarutbildning

  Etiketter: Skog
  I dagarna börjar Joacim Henningsson och Roger Sandemo sina nya tjänster som maskin- och metodinstruktörer på Komatsu Forest. Tillsammans med Per Lysebäck, som arbetat som maskin- och metodinstruktör på företaget i ett år, utgör de ett starkt och erfaret team med fokus på att utbilda maskinägare och förare i hur de kan få ut mest av sin maskin. / Komatsu Forest
  Läs mer
 • Sveriges export av trävaror till Taiwan rekordstor

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Östra Asiens import av trävaror ökade markant under 2014 och årets första månader påvisar en fortsatt rejäl ökning av importen. Sverige är nu Europas största exportland av barrträvaror till Taiwan. Samtidigt minskar Tyskland sin export till Taiwan. Den svenska exporten av trävaror är även på uppgång till andra länder i Östra Asien. Trävaruexporten till Sydkorea ökade med 31 procent under första kvartalet medan den totala svenska exporten till Östra Asien ökade med 42 procent jämfört med samma kvartal ifjol. "En stor del av Sveriges ökade export till Östra Asien kan förklaras av Sveriges exceptionella ökning till Taiwan där den ökade med 738 procent jämfört med samma kvartal i fjol," säger Jenny Wessung, vd på Woodstat.
  Läs mer

Sidor