skogssverige.se

 • Olaglig och oetisk björnjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Västernorrland anser att björnjakten bitvis bedrivs både oetiskt och olagligt och nu skärper man tonen mot jägarna i årets björnjaktsbeslut. / Svt Västernorrland
  Läs mer
 • Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 500

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebär en höjning med 500 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern i mars. / TMF
  Läs mer
 • Einari Vidgréns stiftelse delar ut priser till skogsexperter för tionde gången

  Etiketter: Skog
  Stiftelsen, som upprätthåller Einari Vidgréns livsverk, delade ut priser till skogsexperter för tionde gången. Vid evenemanget som hölls i Vieremä tisdagen den 26 maj 2015 uppgick priserna till 87 500 euro. Einari-priset på 15 000 euro togs emot av Veljekset Knuutinen Oy från Pattijoki och Toropainen Oy Metsäkoneurakointi från Kitee. / Ponsse Oyj
  Läs mer
 • Fjärilslarver ger kala träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Just nu utsätts många ekar och andra träd i södra Sverige för ett omfattande angrepp av fjärilslarver. Larverna äter upp bladen och angreppet är så stort att många träd är helt kala, vilket kan leda till att träden dör. / SR
  Läs mer
 • Innovativa förpackningar ska minska matsvinnet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Innventia koordinerar unikt samverkansprojekt som ska leda till minskat matsvinn. Resurssmarta förpackningslösningar som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument ska bidra till minskat resursslöseri. / Innventia
  Läs mer
 • Fantastiska Fyledalen blir naturreservat 29 maj 2015

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Fyledalen är ett riksintresse för naturvård med värden av internationell betydelse. Området ingår i nätverket av Europas finaste naturområden, Natura 2000. Hela området har ett stort antal nyckelbiotoper och är av riksintresse även för kulturmiljö med forn- och kulturlämningar. Den 29 maj invigs naturreservatet, ett 853 hektar stort område av Fyledalen som omfattar tre kommuner, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. / WWF
  Läs mer
 • Glöm inte kulturmiljöerna när skogen röjs

  Etiketter: Skog
  Hur röjer man för att skapa framtidens skogar och vad ska man tänka på när det finns kulturmiljöer i skogen? Den 31 maj arrangerar Skogsstyrelsen en heldag i fält där skogsägare kan få svar på dessa frågor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gin – smakfull etanol som nu produceras med biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Det pågår en energiomvandling i den brittiska industrin för starka drycker. I Skottland har ett antal whisky-destillerier bytt från fossila bränslen till förnybara, och nu har också en engelsk gintillverkare med sina välkända blå flaskor gått över till biobränsle. Pannan eldas med en blandning av flis och kryddrester från ginproduktionen. Värmen används också för växthus där en del av de kryddor som används i tillverkningen odlas. / Svebio
  Läs mer
 • Justera deklarationen för generationsskifte

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Generationsskifte är som bekant något som behöver planeras noggrant, inte minst av skattetekniska skäl. Det går att ändra i gamla deklarationer som är upp till fem år gamla och Henrik Malmborg på Areal i Linköping uppmanar till att nyttja den möjligheten. / Stora Enso
  Läs mer
 • Samhällsvetenskapliga forskare diskuterar biosäkerhet och trädhälsa

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Vilka samhälleliga åtgärder behövs för att stoppa och begränsa spridningen av skadedjur och patogener och hur kan invasiva arter hanteras med lagstiftning? – Utöver en naturvetenskaplig syn på trädhälsa, behövs ett tydligare samhällsvetenskapligt perspektiv, säger Future Forests-forskaren Carina Keskitalo, som är en av initiativtagarna till en ny internationell arbetsgrupp inom IUFRO. / SLU
  Läs mer

Sidor