skogssverige.se

 • Seminarium om skogens dialogprocesser på KSLA den 31 augusti

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En strukturerad dialog mellan olika intressenter används allt oftare i sammanhang som rör förvaltning av naturresurser. Future Forests bjuder in till ett seminarium den 31 augusti om skogens dialogprocesser på Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av dialogen kring skogens olika värden. Anmälan senast den 24 augusti. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. – Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska utsläppen av koldioxid samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • Se din skog med nya ögon!

  Etiketter: Skog
  Sydved visar framtiden på SkogsElmia: Interaktiva glasögon för ett ännu mer aktivt skogsbruk. Snart kan fältkartan vara ett minne blott. På SkogsElmia 2015 får Sydveds leverantörer uppleva morgondagens teknik Interaktiva glasögon ger appens funktionalitet direkt på verkligheten och lämnar händerna fria.
  Läs mer
 • Ekologisk kunskap i det samiska samhället

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Berit Inga arbetar vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå och är same. Hon berättar här om vad det innebär för samerna att de har blivit erkända av svenska staten och får ett eget sameting. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum. / UR
  Läs mer
 • De sällsynta arterna får en chans när livet återvänder

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tjäder och kungsfågel försvinner, men svedjenäva, stybbskål och hackspettar får ett nytt paradis. Den stora skogsbranden i Västmanland gav ett unikt tillfälle att värna biologisk mångfald och hjälpa rödlistade arter. / DN
  Läs mer
 • Ny vandringsled invigdes

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu finns sammanhållna vandringsleder från havet ända upp till Glommersträsk. Den länk som varit felande invigdes på lördagen, sträckan ut till Skelleftehamn. / Norran
  Läs mer
 • Forskare ifrågasätter föryngringsmetoden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dagens föryngring med markberedning och förädlade plantor kan stå skogsägaren onödigt dyrt. Det hävdar några forskare på SLU som vill väcka diskussion om dagens föryngring. / Skogsland
  Läs mer
 • Skatteförenklingsutredningen vill slopa skogskonto

  Etiketter: Skog
  Skatteverket, Advokatsamfundet och LRF är några av dem som ställer sig bakom syftet med regeringens skatteförenklingsutredning, där allt ska bli enklare för den enskilde skogsägaren. Remissvaren har lämnats i början av 2015 och någon större enighet i sakfrågorna är svårt att se. / Stora Enso
  Läs mer
 • Martinsons lanserar monteringsfärdiga broar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu lanserar Martinsons de två första brofamiljerna i en helt ny serie monteringsfärdiga och prissatta broar. Satsningen på ett färdigt sortiment ska göra det enklare, snabbare och tryggare att lösa brobehovet, både för slutkunden och för branschens konsulter. / Martinsons
  Läs mer
 • Att äga skog på distans

  Etiketter: Skog
  Sverige har en av Europas högsta urbaniseringstakter. Andelen skogsägare som bor i större städer, men äger skog i hembygden, växer för varje år. Idag kan drygt hälften av skogsägarna i NorraLand definieras som distansskogsägare. Skogsägare som ofta påverkas negativt av ett omfattande delägarskap, som innebär att brukandet av skogen blir lidande. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor