Skogsstyrelsen

 • Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

  Etiketter: Skog
  I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare röja

  Etiketter: Skog
  Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

  Etiketter: Skog
  I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare att röja

  Etiketter: Skog
  Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare./ Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Sök pengar för högre miljövärden

  Etiketter: Skog
  Det finns pengar att söka för åtgärder som höjer miljövärdena i din skog. Stöden du kan söka heter Skogens miljövärden och Nokås. Under 2019 finns det även möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen om hur du tar hand om miljövärdena i din skog. Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordfå skador på fornlämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  Antalet skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så ska skogen locka turister till Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Värmland har stor potential att locka turister till Värmland och bidra till både tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Men hur gör man? Den 22 mars är det kick-off för en satsning på naturturism i Värmland där företagare och skogsägare bjuds på både inspiration och konkreta idéer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Film om tillsyn för uthållig produktion

  Etiketter: Skog
  Filmen förklarar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn som främjar skogsproduktion. Den tar upp exempel på dokument som markägaren kan komma att få från myndigheten i ett tillsynsärende. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hunden Aska är specialtränad för att hitta granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  I år räknar Skogsstyrelsen med att angreppen i den sydsvenska skogen från den fruktade granbarkborren kommer att bli på rekordnivå....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Västerbotten får nya skogspengar

  Etiketter: Skog
  Totalt nio miljoner delas ut till landets län för att skapa jobb och tillväxt i skogen. Västerbotten får 410 000 kronor.<br /> / Västerbottens Folkblad
  Läs mer

Sidor