Skogsstyrelsen

 • Nu kollas granbarkborren i Sundsvall

  Etiketter: Skog
  Nu har Skogsstyrelsen placerat ut fällor för granbarkborren. Från och med nästa vecka går det att på hemsidan se hur många som infångats. / Sundsvalls Tidning
  Läs mer
 • Skogsägare anmäls för avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har polisanmält sex skogsägare i Västernorrland. De är nu misstänkta för brott mot skogsvårds-lagen. – Skogsägare måste anmäla till oss när de tänker avverka skog. Det har inte de här gjort, säger Niklas Åberg på Skogsstyrelsen i Sundsvall. / Dagbladet
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen på plantkoll i Bassholma i Ängelholm

  Etiketter: Skog
  Har markägarna skött sig och gjort den återplantering de är skyldiga till efter avverkning? Och hur tar sig plantorna? Det är skogskonsulenten Kristina Nilssons uppgift att ta reda på när hon är på besök i Ängelholmstrakten. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Skogsägare uppmanas förebygga mot lärkborre

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande osäkert om lärkborren lyckats etablera sig i Sverige. Skogsstyrelsen bedömer dock att risken är stor, framförallt i södra och västra Skåne samt i södra Halland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 100 kalhyggen kontrolleras i Kalmar

  Etiketter: Skog
  Länets skogsägare kan bli bättre på att plantera ny skog på sina kalhyggen och att göra det på rätt sätt. – Det finns de som inte tänker tillräckligt mycket från början, säger Jan Torstensson på Skogsstyrelsen i Nybro till P4 Kalmar. / SR P4 Kalmar
  Läs mer
 • Populärt att skaffa ädellövskog i Blekinge

  Etiketter: Skog
  Ekar och andra ädla träd växer sig allt starkare i Blekinge. Det stöd för att plantera eller gallra fram ädellövskog som infördes 2009 har nämligen blivit en "riktig succé" här i länet uppger Skogsstyrelsen. / SR P4 Blekinge
  Läs mer
 • Jägareförbund och Skogstyrelsen oense

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsstyrelsen vill använda en del av älgvårdsfondens pengar till att utföra betesinventering och foderprognoser, något som får Svenska Jägareförbundet att ilskna till. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Ädellövskog kan bli mer lönsam

  Etiketter: Skog
  Skogsskötsel, ekonomi och förädling stod på programmet när Skogsstyrelsen bjöd in till seminarium. / norraskane.se
  Läs mer
 • Idéer för 80 miljoner om hur landsbygden kan växa med skogen

  Etiketter: Skog
  Intresset för ”Väx med skogen”, det nya stödet till företagare inom Skogsriket, är rekordstort. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut 2012-2015. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen behåller 6-veckorsregeln

  Etiketter: Skog
  Trots önskemål från skogsbruket tar Skogsstyrelsen inte bort kravet på att en avverkning ska anmälas sex veckor i förväg. Beslutet skapar irritation, bland annat hos Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer

Sidor