Skogsstyrelsen

 • Idéer för 80 miljoner om hur landsbygden kan växa med skogen

  Etiketter: Skog
  Intresset för ”Väx med skogen”, det nya stödet till företagare inom Skogsriket, är rekordstort. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut 2012-2015. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen behåller 6-veckorsregeln

  Etiketter: Skog
  Trots önskemål från skogsbruket tar Skogsstyrelsen inte bort kravet på att en avverkning ska anmälas sex veckor i förväg. Beslutet skapar irritation, bland annat hos Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Rundvirkespriser under första kvartalet 2012

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna (leveransvirke) sjönk under första kvartalet 2012 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmer- respektive massavedspriserna sjönk med tre respektive sju procent. Sågtimmerpriserna steg i region Syd med två procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skog avverkades olagligt

  Etiketter: Skog
  Ett åtta hektar stort område med fjällnära skog i Sorsele kommun har avverkats utan tillstånd. Det har Skogsstyrelsen upptäckt med hjälp av satellitbilder. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Naturskog i Dalarna får biotopskydd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen har beslutat att ett naturskogsområde norr om Transtrandsfjällen ska vara ett biotopskyddsområde. Markägarna får en engångsersättning på 722 000 kronor. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Förändrat klimat drabbar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Helt nya utmaningar väntar länets skogsägare när klimatet förändras mot fortsatt uppvärmning och allt större nederbördsmängder. Bättre tillväxt, men även stormskador, snöbrott, översvämningar, sork, insekter, svamp, vägproblem och dålig bärighet något av det som väntar enligt Skogsstyrelsens Per-Olov Ringnér. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Färre älgar och större foderarealer ger nytt hopp för tallen i Kronoberg

  Etiketter: Skog
  Betestrycket från älg minskar efter flera år med ständigt ökande skador. Kurvan för betesskador från älg i Kronobergs län pekar äntligen åt rätt håll. Skogsstyrelsens inventering av betestrycket från älg visar att skadorna har minskat i Kronobergs län. – Nu har vi chansen att få våra blandskogar tillbaka, säger skogskonsulent Roland Winquist i Kronobergs län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dialog och samverkan – raka vägen

  Etiketter: Skog
  Välkommen till konferens i Skogsstyrelsens och Föreningen Skogens regi - torsdag 19 april, under Skogsnäringsveckan i Stockholm. Dialog, samverkan och samsyn har på senare år visat sig vara den bästa och rakaste vägen mot positiva resultat inom områden och sektorer där myndigheter, näringsliv och andra intressenter agerar. Så också inom skogssektorn. De handfasta resultaten nås när samsynen omsätts i praktisk verkstad. Det är om de processer som pågår och den rakaste vägen mot konkreta resultat denna konferens handlar. När och var? Torsdag 19 april kl 8.30-12.00, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Produktion av skogsplantor 2011

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför årliga en undersökning om produktion av skogsplantor för användning i Sverige. Enligt den senaste undersökningen levererades totalt 384 miljoner plantor under 2011. Det är något fler än under de senast föregående åren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Från nio till sex distrikt i region Mitt

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 april 2012 gäller följande distriktsindelning: norra Jämtlands distrikt, södra Jämtlands distrikt, Västernorrlands distrikt, Gävleborgs distrikt norra Dalarnas distrikt och södra Dalarnas distrikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor